Danske Alpha Insurance AS er konkurs – hva med yrkesskadeforsikringene?

Mange norske arbeidstakere er forsikret i Alpha Insurance AS når det gjelder yrkesskader. Den danske bostyrer i konkursboet har meddelt at yrkesskader ikke er dekket under den danske garantiordningen. Vi har 30-40 yrkesskader som er omfattet av konkursen. Bostyrer har meddelt at krav må meldes i boet innen 08.11.18, men det kan ta flere år før det er avklart om det blir noen erstatning eller ikke. Vi har bedt om informasjon fra NEMI Forsikring og Crawford som behandler sakene som er omfattet av konkursen. Vi har ikke fått noe klargjørende svar på hvem som er ansvarlig, om det blir utbetaling og i så fall når. Vi er også i kontakt med Finanstilsynet som for et par dager siden meddelte at det jobber med å bringe klarhet i norske forsikringstageres rettigheter i de aktuelle danske garantiordninger. Dersom de yrkesskadde ikke har dekning hverken gjennom den norske garantiordningen eller den danske garantiordningen er det grunn til å stille spørsmål ved om lovgivningen er god nok. Vi avventer nå Finanstilsynets vurdering av reglene.