Nye regler om barneerstatning

Nye regler om standardisert erstatning for inntektstap til barn er vedtatt med virkning fra 1. mars 2018. Endringen gjelder erstatning for barn/ungdom som ikke har fylt 19 år når ulykken skjer. Det er i reglene gjort en deling av inntektstapsberegningen for over og under 21 år. Det er lagt inn hensyn til hvorvidt uføretrygd innvilges eller ei. Det skal ytterligere tas hensyn til den varige medisinske invaliditetsgraden hvor det er gjort skille over og under 25%. Erstatningsberegningene er med andre ord blitt svært kompliserte mot den tidligere ordningen som baserte seg kun på varig medisinsk invaliditet. De nye reglene gir en høyere erstatning, men vanskelighetsgraden gjør at en er avhengig av profesjonell bistand.