Trafikkulykke – erstatningssak

Trafikkulykke med et hodetraume og nakkeskade 2006. Saken var ved et annet advokatkontor  i hele 9 år uten at det skjedde stort. Klienten fikk da tilbud om sluttoppgjør med kroner 200.000,- . Han var misfornøyd med advokaten , og byttet til oss. Vi fikk fremforhandlet tilbudet til 500.000,-, men valgte å avslå da tilbudet var for lavt. Det ble tatt ut stevning og saken ble forlikt med 1.300.000,-. Vi hadde saken i ca. ett år.