Saksgang yrkesskade

Yrkesskade og yrkessykdom – hvem har plikt til å melde?

Når en har vært utsatt for en yrkesskade plikter arbeidsgiver å melde yrkesskaden til NAV på fastsatt skjema. Den yrkesskadde har selv ansvaret for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. I praksis vil arbeidsgiveren gjøre dette i samråd med den ansatte. Ved alvorlige yrkesskader skal politiet og arbeidstilsyn varsles. Hvis lege får mistanke om at det kan være en yrkessykdom plikter legen å sende melding til NAV.

Skademeldingen – hva er viktig å passe på?

Skademeldingen er et viktig dokument for å avgjøre om vilkårene for å godkjenne saken som yrkesskade er oppfylt. Det er dessverre slik at det er en rekke yrkesskader hvor det er viktig å beskrive skaden presis slik at en kan se at de ulike rettslige vilkårene er oppfylt. Det kan derfor være fornuftig å ta kontakt for å få råd i forbindelse med utfyllingen av skademeldingsskjemaet. Vi bistår gratis med spørsmål angående utfylling av skademelding.

 Yrkesskade – Advokat

Som yrkesskadet er det viktig å få en vurdering av sin sak og hvilke rettigheter en har. Vi gir informasjon om hva en bør passe på. Det er viktig med tidlig informasjon for å sikre dine rettigheter best mulig. Basert på vår erfaring er det av stor betydning å få med relevant informasjon om ulykken i skademeldingen til forsikringsselskapet. Vi hjelper til med å få dekket utgifter fra forsikringsselskapet, dekket inntektstap, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Deretter dekker som hovedregel forsikringsselskapet vårt advokatsalær. Nærmere informasjon gis i forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale.

Ta kontakt og vi hjelper deg med din sak.

Mer i yrkesskadeerstatning

Vi kan forsiktigvis anslå at du vil oppnå mellom 50 % og 100 % mer i erstatning ved å bruke oss enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet, i mange saker langt mer.  Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand.

Forsikringer

Undersøk hvilke forsikringer du har, og meld fra til selskapet. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet.

Beviser

Dersom plagene vedvarer må de tas på alvor og du må søke lege og behandling. Det er helt avgjørende dersom du senere skal bevise at plagene skyldes ulykken.