Om oss

Vi har over 30 års erfaring med personskader; yrkesskader, trafikkskader og pasientskader. Vi bistår ved alle typer personskader fra multitraumer til mindre skader, og hjelper våre klienter der de bor.

Alle våre advokater jobber utelukkende med personskadesaker og har derfor spisskompetanse innen erstatnings- og forsikringsrett. Vi legger stor vekt på personlig kontakt og god oppfølgning av den enkelte klient. Vi tilbyr enkle og sikre digitale løsninger for kommunikasjon og signering av dokumenter dersom du ønsker det. Vi er tilgjengelige når du har behov for det.

Vi bryr oss, har erfaringen som trengs og kjemper din sak!

Diana Unneland

Advokat/Daglig leder

23239491

diana@unneland.as

Hans Unneland

Advokat

23239490

unneland@unneland.as

Kari Haugen

Seniorrådgiver

23239498

haugen@unneland.as

Cecilie Vålberg

Advokat

23239492

vaalberg@unneland.as

Dorota Zlotowska Johansen

Rådgiver

23239495

johansen@unneland.as

Line Helén Aasbakk

Sekretær

23239493

aasbakk@unneland.as

I følge Advokatforeningen plikter vi å opplyse om at tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet samt plikt til å opplyse om at yrkestittelen er advokat og at tittelen er gitt i Norge samt opplyse om eventuell bransjeorgan hvor vi er registrert.


Timeprisene våre er fra kr 2 500-4 125 inkl. mva, avhengig av sakstype og hvem som utfører arbeidet. Timepris for sekretær er på kr 1 825 inkl. mva. I en del forsikringsdekninger (trafikkulykke og yrkesskade) inngår rimelige og nødvendige utgifter til advokat i forsikringen, ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål vedrørende dette.

Dersom forsikringsdekningen din ikke dekker advokatutgifter kan dette i noen tilfeller være dekket gjennom innboforsikringen din. Ofte er det en egenandel på 3 000-4 000 kr, i tillegg til 20 % av det overskytende. Den totale dekningen er som regel på kr 100 000. Vi kan hjelpe deg med å avklare dette.

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man som gift eller samboer samlet ligger under rettshjelpslovens inntektsgrense på kr 540 000 og formuesgrensen på kr 150 000. For enslige er inntektsgrensen på kr 350 000. Du kan lese mer om fri rettshjelp hos Statsforvalteren. Våre advokater kan også hjelpe deg med spørsmål knyttet til dette.

Vi samarbeider med Hjernerystelsesforeningen