Bistandsadvokat

I noen straffesaker har den fornærmede eller etterlatte krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat. Det offentlige betaler for bistandsadvokaten uten en vurdering av fornærmedes økonomi. Hvis du er usikker på om dette gjelder deg kan du kontakte oss. Dersom vi vurderer at du har krav på en bistandsadvokat vil vi kontakte tingretten og be om at vi blir oppnevnt som din bistandsadvokat.

Påkjørt av bil?

Du kan for eksempel ha krav på bistandsadvokat dersom du har blitt påkjørt og skadet i et fotgjengerfelt eller på et fortau. Skadene trenger ikke å være varige for at du har krav på bistandsadvokat, men må normalt være av et visst omfang.

Hvis noen kjører på deg i et fotgjengerfelt eller på et fortau har du vanligvis krav på oppreisningserstatning, selv om det ikke blir straffesak. Vi kan bistå deg med det. Normalt dekkes våre utgifter av sjåførens forsikringsselskap, slik at du slipper å betale advokatutgiftene selv. Vi gjør samtidig en vurdering av om du kan ha krav på andre erstatningsposter som følge av ulykken. 

Les mer: Hvilken erstatning har du krav på?

Hva gjør en bistandsadvokat?

Vi som bistandsadvokater ivaretar dine interesser under etterforskningen og straffesaken. Vi gjennomgår politidokumentene og vurderer om ytterligere etterforskning må gjennomføres. 

Før rettssaken har vi et møte hvor vi går igjennom hva som skjer under rettssaken og din rolle der. Når du har fått oppnevnt advokat kan du forklare deg først dersom du ønsker det. Vi fremmer også krav om oppreisning under straffesaken. 

Les mer: Eksempler på saker med oppreisningserstatning

Våre advokater har god erfaring med slike oppdrag i straffesaker. Vi vet hvilke saker som kan medføre rett til både bistandsadvokat og oppresningserstaning. Vi kan derfor bistå deg med straffesaken og forsikringssaken slik at du kun trenger å forholde deg til én person i begge sakene.