Invaliditetstabell – hva er medisinsk invaliditet?

Varig medisinsk invaliditet er et uttrykk for hvor store følger skaden har fått for deg. Den varige medisinske invaliditeten fastsettes når skaden er stabilisert og sier noe om den varige fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som skaden eller sykdommen har gitt deg. Dette fastsettes ved bruk av en invaliditetstabell. Den medisinske invaliditeten danner grunnlaget for utbetaling av menerstatning.

Har du for eksempel falt ned flere meter fra et stillas og landet på hodet vil du kunne få en varig hodeskade som nedsatt hukommelse, konsentrasjon, trøtthet mm., avhengig av hvilke deler av hjernen som er skadet. De varige skadene du har fått vurderes etter en invaliditetstabell. Resultatet er en prosentsats som kalles varig medisinsk invaliditet, ofte forkortet vmi.

Hva er en invaliditetstabell?

Du finner invaliditetstabellen i forskrift om menerstatning. Forskriften inneholder en tabell med omtrent 200 ulike skader og det er denne tabellen som kalles invaliditetstabell. For alle disse skadene er det satt opp en prosentsats eller et intervall som gir uttrykk for omfanget av de forskjellige skadene. Det er denne prosentsatsen som kalles varig medisinsk invaliditet.

Når fastsettes medisinsk invaliditet etter en invaliditetstabell?

Skaden må være ferdig behandlet og stabilisert før det kan fastsettes medisinsk invaliditet. Det innebærer normalt at det må ha gått minst ett år etter at skaden oppstod til det kan fastsettes medisinsk invaliditet. Det innebærer at det som kan gjøres av operasjon, behandling og trening med mer må være gjennomført. Poenget er at du ikke skal bli verre eller bedre i nærmeste fremtid. Fastsettelsen av medisinsk invaliditet skal gi en mest mulig riktig prosent for at oppgjøret for skaden din også skal bli riktigst mulig. 

Hvem fastsetter medisinsk invaliditet?

Leger har ulike spesialiseringer innen de medisinske fagområdene. Har du skadet hodet vil det som regel være en nevrolog som undersøker og fastsetter medisinsk invaliditet. Har du skadet nakken (nakkesleng) kan det være en fysikalskmedisiner som fastsetter medisinsk invaliditet.

Hvordan fastsettes medisinsk invaliditet etter en invaliditetstabell?

Ved hodeskader er det flere punkter i en invaliditetstabell som kan anvendes avhengig av skadene du har fått. Har du f.eks. fått nedsatt hukommelse, trettbarhet, konsentrasjon, hodepine mm., så kan det vurderes etter pkt 1.9.1 i invaliditetstabellen. Ved alvorligere skader 1.9.2, 1.9.3 og 1.9.4. Er det nakkesleng skade reguleres det av pkt 2.1.1 til 2.1.5 avhengig av alvorligheten.

Spesialisten har før undersøkelsen fått tilsendt et mandat som skal brukes ved undersøkelsen og skriving av spesialisterklæringen. Mandatet forklarer hva som skal vurderes og hvilke spørsmål som skal besvares. I tillegg har spesialisten fått tilsendt relevante medisinske journaler. Spesialisten stiller deg spørsmål om ulykken, hvilke skader du har fått, hvordan skadene har utviklet seg og hvordan du fungerer i arbeid og i hverdagen. Spesialisten undersøker deg og skriver en spesialisterklæring med en vurdering av skadene dine basert på de punktene i en invaliditetstabell som gjelder for din skade. I erklæringen angis hvilken medisinsk invaliditetsprosent du har, sammenhengen mellom ulykken og de skader du har og hvordan du fungerer i arbeid.

Hvorfor er valget av spesialist ved fastsettelsen av din medisinske invaliditet viktig?

Medisinske vurderinger er basert på skjønn. Det innebærer at ulike spesialister noen ganger vil vurdere samme skade litt forskjellig. Noen ganger er vurderingene veldig forskjellig. Noen spesialister har et samarbeid eller jobber for ulike forsikringsselskap. Dette er det viktig å kjenne til. Det er også viktig å vite om en spesialist ofte avviker fra en «vanlig» vurdering av skaden i den ene eller andre retning.

Vi i Advokatfirmaet Unneland AS har mer enn 30 års erfaring med erstatningssaker av alle typer skader. Vi har de beste forutsetninger for å hjelpe deg med å velge riktig spesialist for din skade.  Valg av spesialist kan få stor betydning for din sak.  Noen ganger fører valget av feil spesialist til at du ikke får erstatning.

Hva brukes den medisinske invaliditeten til?

Prosentsatsen som utgjør den varig medisinske invaliditeten brukes til å fastsette hvor mye du skal få i menerstatning. Du kan lese mer om det her.

Gir den varige medisinske invaliditeten uttrykk for hvor mye jeg kan jobbe?

Mange tror at medisinsk invaliditeten, for eksempel satt til 15%, er det samme som arbeidsuførhet. Det vil si at du kun er 15% arbeidsufør. Det er ikke riktig. Medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet er to helt forskjellige forhold. Du kan bli lam fra livet og ned og få 50% medisinsk invaliditet, men kan jobbe 100% i en kontorjobb. Det kan også gå motsatt vei. Pianisten som ødelegger pekefingeren (10% medisinsk invaliditet) blir 100% arbeidsufør som pianist.

Påvirker den varig medisinske invaliditeten en uføresøknad hos NAV?

Selv om det ikke er direkte sammenheng mellom medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet så vil en høy medisinsk invaliditet ofte innebære en høy grad av arbeidsuførhet. Høy medisinsk invaliditet innebærer store medisinske skader som ofte vil gjøre det vanskelig å arbeide. Motsatt vil normalt en lav medisinsk invaliditet gi uttrykk for mindre skader og derved en lavere arbeidsuførhet.