Erstatning etter trafikkskade

Har du blitt skadet i trafikken? Spørsmål om erstatning etter trafikkskade?

Du kan ha krav på erstatning etter trafikkulykke hvis du har fått en skade.

Våre advokater er spesialister på erstatningsrett og har spisskompetanse innenfor trafikkskade, yrkesskade og pasientskade. Vi har arbeidet med dette i over 30 år. Vi anslår at du kan få minst 50-100 % mer i erstatning ved å bruke våre erfarne advokater enn ved å håndtere saken din selv. 

Kontakter du oss får du en gratis samtale på telefon og en vurdering av om du har krav på erstatning etter trafikkulykken. Etterpå bestemmer du selv om vi skal bistå deg med din sak, du får uansett tips og råd om veien videre. Normalt dekkes videre advokatutgifter av forsikringsselskapet. 

Vårt mål er at du skal kunne konsentrere deg om rehabilitering etter trafikkskaden, mens vi håndterer erstatningssaken din. Vi legger vekt på personlig kontakt, holder deg løpende oppdatert og gir tilbakemelding om hva du kan oppnå. 

Vi bryr oss, har erfaringen som trengs og kjemper for din sak.

Trafikkskade-erstatning

Her finner du det viktigste du må vite om trafikkskadeerstatning.

Trafikkulykker på jobb

Innblandet i en trafikkulykke på jobb? Da er du dekket av flere forsikringer, les mer om hva det medfører her.

El-sparkesykkel

Vært utsatt for ulykke med el-sparkesykkel? Du kan ha krav på erstatning.

Eksempler på saker

Her kan du finne eksempler på trafikkskader som vi har løst for våre klienter.

Varig medisinsk invaliditet

Hva er varig medisinsk invaliditet? hvordan det fastsettes og invaliditetstabellen.

Ménerstatning

Her kan du lese mer om hva menerstatning er og hvordan det utbetales.

Oppreisnings-erstatning

Her kan du lese om oppreisningserstatning

Ofte stilte spørsmål

Her finner du våre svar på de mest stilte spørsmålene vi får.

Våre tips

Her kan du lese våre tips til deg med en trafikkskade.

Har du krav på erstatning etter trafikkulykke?

Hvis du har fått en trafikkskade kan du ha krav på erstatning.

Det forutsetter at du har hatt et økonomisk tap etter trafikkulykken, for eksempel tapte inntekter eller ekstra utgifter. Du kan også ha krav på erstatning dersom du har en varig skade etter trafikkulykken av et visst omfang.

Lurer du på om du har krav på erstatning etter trafikkulykke? Kontakt oss for en gratis og uforpliktende samtale. En av våre mest erfarne medarbeidere vil ta kontakt med deg slik at du raskt får svar på hvorvidt du kan ha krav på erstatning eller ikke.

Erstatning etter trafikkulykke – hva har du krav på?

Ved en trafikkskade kan du ha krav på å få erstatning for

  • Påført inntektstap
  • Fremtidig inntektstap
  • Utgifter
  • Skatteulempe
  • Tapt opparbeidelse av pensjonspoeng, 
  • Hjemmearbeidstap
  • Menerstatning
  • Utgifter til advokat

De fleste erstatningspostene beregnes individuelt for deg. Fordi det ikke er standardisert utmåling må du ha kunnskap om hva du kan ha krav på for at du skal få riktig erstatning etter din trafikkskade. Våre advokater har lang erfaring med beregning av erstatning etter trafikkulykker og kan hjelpe deg med dette.  

Les mer: Erstatning etter trafikkskade – hva dekker bilforsikringen?

Nyttig å vite  – forsikringsselskapet dekker vanligvis utgifter til advokat ved trafikkulykker

Hvilke trafikkskader kan du få erstatning for?

Du kan få erstatning for alle trafikkskader som gir deg et økonomisk tap eller varige plager av et visst omfang. Noen skadetyper går igjen, for eksempel:

– bruddskader

– klemskader

– PTSD

nakkesleng

– hodeskader

Advokatfirmaet Unneland trafikkskade erstatning

Hvem er ansvarlig for behandling og utmåling av erstatningen etter trafikkulykker?

Erstatning for trafikkskader er en sak mellom deg som er skadet og forsikringsselskapet til den ansvarlige bilfører. Har bilføreren som er ansvarlig for ulykken opptrådt grovt uaktsomt kan du ha krav på oppreisning direkte av bilføreren. Dersom det er en bilulykke hvor bare én bil er innblandet, for eksempel en utforkjøring hvor kun din bil er involvert, vil det være forsikringsselskapet din bil er forsikret i som er ansvarlig for saksbehandlingen av erstatning ved bilulykken.

Erstatning ved påkjørsel av bil i gangfelt/fotgjengerfelt

Dessverre er det en del som opplever å bli påkjørt i gangfelt/fotgjengerfelt. Du har krav på erstatning ved påkjørsel av bil dersom du har fått noen skader fra sjåførens forsikringsselskap. Som regel har politiet informasjon om sjåføren, slik at du vet hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig. Dersom du ikke har denne informasjonen kan vi hjelpe deg med det.

Du har krav på å få samme erstatning etter påkjørsel i gangfelt/fotgjengerfelt som om du hadde vært i en trafikkulykke med bil. I tillegg har du som regel også krav på oppreisningserstatning hvis du blir påkjørt i gangfelt/fotgjengerfelt. Dette kravet kan enten fremmes ovenfor forsikringsselskapet eller i en straffesak dersom det blir aktuelt. Vi kan hjelpe deg med dette. 

Les mer: Oppreisningserstatning

Advokatfirmaet Unneland trafikkskade erstatning

Har du mistet ektefelle, forelder eller annen som har forsørget deg i en trafikkulykke?

Ingenting kan erstatte tapet av noen du er i glad i. Forsørgertapserstatning skal redusere de økonomiske konsekvensene av å miste en som har forsørget deg. Du kan lese mer om vilkårene forsørgertapserstatning her.

Les mer: Forsørgertapserstatning

Jeg har blitt skadet i en trafikkulykke, trenger jeg advokat?

Vi mener svaret på det er ja. Mange av våre klienter har forsøkt å håndtere erstatningssaken sin selv først etter en trafikkulykke uten advokat, men opplever at det er utfordrende og tidkrevende. Saken tar ofte lang tid og forsikringsselskapene krever mye dokumentasjon. Nesten uten unntak får våre klienter langt bedre oppgjør etter at de har fått bistand av oss enn det de fikk på egenhånd.

Advokater med lang erfaring innenfor med trafikkskader vet hvilke spesialister som bør utrede skadene dine og hva som er realistisk at du kan få i erstatning.

Hvorfor er det viktig å kontakte advokat så raskt som mulig etter trafikkulykken?

Det er fordi tidlig informasjon kan sikre dine rettigheter best mulig. Det er flere ting det er viktig å vite om tidlig i prosessen og saken din kan bli mer utfordrende å håndtere dersom du ikke har kjennskap til dette og gjør det du skal fra trafikkulykken skjer. Våre advokater kan hjelpe deg med dette.

Må jeg betale for advokatutgiftene etter en trafikkskade?

Den første konsultasjonen med oss skjer på telefonen og er alltid gratis. Du bestemmer selv om du vil at vi skal bistå deg videre. Du vil uansett få nyttige tips og råd om veien videre og en foreløpig vurdering av om du har krav på erstatning eller ikke.

Hovedregelen er at forsikringsselskapet dekker vårt advokatsalær, som en del av erstatningen ved trafikkskader. Du får mer informasjon om dette før du signerer en oppdragsavtale med oss.

Hvorfor bør du kontakte Advokatfirmaet Unneland etter en trafikkulykke?

Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke oss, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand av en advokat.

Advokatfirmaet Unneland AS har spisskompetanse med mer enn 30 års erfaring. Våre advokater arbeider kun med personskader; trafikkskader og yrkesskader, og har derfor god kompetanse på området.

Du kan selv bestemme om du trenger bistand etter at du har snakket med oss, vi hjelper deg uansett med råd og informasjon om hva du bør passe på.

Kontakt oss for en samtale om din sak

Hva gjør du hvis du har blitt skadet i en bilulykke?

Det viktigste du gjør når du får en trafikkskade er å oppsøke legehjelp slik at du får den behandlingen du trenger. Journalene fra slike legebesøk er også svært relevante i erstatningssaken fordi de beviser hva som har skjedd og hvilke skader du fikk i trafikkulykken. Dersom plagene vedvarer bør du fortsette å oppsøke lege/behandling slik at du får medisinsk hjelp og råd, samtidig som plagene dine dokumenteres.

Vi anbefaler at du kontakter oss slik at du får en vurdering av om du har krav på erstatning etter trafikkulykken.

Les mer: Hvordan forløper en erstatningssak?

Advokatfirmaet Unneland trafikkskade erstatning

Avkortning av erstatning etter trafikkulykke – hva er avkortning?

Hvis forsikringsselskapet mener at du har medvirket til trafikkulykken eller at dine skader ble større enn de hadde trengt å være kan de varsle om avkortning. Det betyr at erstatningen du har krav på settes ned. Erstatningen ved bilulykker kan for eksempel settes ned hvis du bryter vikeplikten og det er årsaken til ulykken. Hvis du ikke bruker hjelm kan erstatningen ved påkjørsel av bil settes ned dersom du får hodeskader.

Hvorvidt det er grunnlag for avkortning og hvor stor den eventuelt skal være er en konkret vurdering i hver enkelt sak. Her er det flere ting som spiller inn, for eksempel hvor alvorlig feilen var, om feilen rent faktisk har fått betydning for skadene dine, hvor store skader du har fått og hvordan det påvirker fremtiden din. Dersom du får varsel om avkortning av erstatning etter en trafikkulykke bør du kontakte advokat for å få en vurdering av om det er riktig at erstatningen din skal settes ned. 

Menerstatning etter trafikkulykke

Får du en varig skade av et visst omfang som følge av trafikkulykken kan du ha krav på menerstatning. Det er medisinske spesialister som avgjør hvorvidt du har krav på menerstatning. Spesialisten avgjør hvilken varig medisinsk invaliditet du har fått som følge av ulykken. Det avgjøres ut i fra en invaliditetstabell som er laget av Arbeids- og Sosialdepartementet. Spesialistene vurderer skader forskjellig og noen samarbeider med forsikringsselskapene. Vi anbefaler derfor at du kontakter oss som har god kjennskap til erstatningsrett og spesialistene, før det besluttes hvilken spesialist som skal vurdere din sak. Dette valget kan få avgjørende betydning for ditt erstatningskrav. La aldri forsikringsselskapet bestemme ditt spesialistvalg.

Les mer: Menerstatning

Les mer: Invaliditetstabell – hva er medisinsk invaliditet?

Valg av spesialist i forsikringssak etter trafikkulykke

Mange erstatningssaker gjøres opp etter at det har blitt innhentet en spesialisterklæring. En slik erklæring utarbeides av en lege som vurderer skadene du har fått etter trafikkulykken. Denne vurderingen får betydning for din erstatning etter bilulykken. 

Du kan være med å bestemme hvilken spesialist som skriver erklæring i din sak. Hvis forsikringsselskapet foreslår en spesialist er vår klare anbefaling at du kontakter en advokat med lang erfaring innenfor erstatningsrett for å få bistand.

Vi har lang erfaring med valg av spesialist i forbindelse med utredning av skadene dine og kan hjelpe deg med dette valget. 

Advokatfirmaet Unneland trafikkskade erstatning

Oppreisningserstatning etter trafikkskader og påkjørsel av bil

Oppreisning er erstatning for den tort og svie den fornærmede er påført i en trafikkulykke. Dersom bilføreren som er ansvarlig for trafikkulykken opptrådte grovt uaktsomt eller forsettlig har du krav på oppreisning. Dersom du har blitt påkjørt i et fotgjengerfelt eller på et fortau er dette eksempler på situasjoner hvor sjåføren kan ha vært grovt uaktsom.

Det finnes ingen normering eller fastsatt erstatningsbeløp for oppreisningserstatning. Dersom du tror du kan ha krav på oppreisningserstatning etter en trafikkulykke bør du kontakte advokat for å få en vurdering av om du kan ha krav på det og hvilket beløp du kan ha krav på.

Les mer: Oppreisning etter trafikkskader

Les mer: Eksempler på oppreisningserstatning

Erstatning etter trafikkulykke på vei til jobb?

Dersom du er utsatt for en trafikkskade på vei til eller fra jobb dekkes dette under forsikringen som den ansvarlige bilfører har tegnet for sin bil. Vanligvis anses ikke det som en yrkesskade, men dersom du er usikker kan vi hjelpe deg med å avklare det.

Yrkesskader i trafikken

Hvis du er på jobb når du blir skadet i trafikken, for eksempel ved en påkjørsel eller er involvert i en bilulykke, er du dekket både av yrkesskadeforsikringsloven, bilansvarsloven og folketrygdloven. Du har krav på erstatning etter det regelverket som gir høyest erstatning for deg. For å avgjøre hva som gir den høyeste erstatningsutbetalingen må erstatningen beregnes etter begge regelverk.

Les mer: Yrkesskader i trafikken

Hva må du bevise hvis du blir skadet i en trafikkulykke?

Det er du som er skadet som har bevisbyrden, det betyr at du må bevise at dine skader og tap skyldes trafikkulykken.

Dersom skadene vedvarer må de tas på alvor og du må søke lege og behandling. Det er gjennom dine journaler at du kan bevise dine skader etter trafikkulykken. Journalene er ofte helt avgjørende når du senere skal bevise at det er årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skadene du har i dag, for eksempel at smertene du har i ryggen kommer fra påkjørsel av bil og ikke noe annet. Vår erfaring viser at dette er et forhold som kan skape problemer og gjøre at saken din svekkes eller at du ikke klarer å bevise at vilkårene for å få erstatning er oppfylt. Det er derfor viktig at du oppsøker lege/behandlere jevnlig og følger lege/behandlers råd for å sikre dokumentasjon av dine plager.

Les mer: Våre tips

Ofte stilte spørsmål – trafikkskade – FAQ

Vi har lang erfaring med skader i trafikken og her har vi samlet ofte stilte spørsmål som gjelder erstatning etter skader i trafikken.

Må du oppsøke lege? Er det nødvendig med advokat? Hva må jeg huske på når jeg fyller ut skademeldingen? Må jeg betale skatt av erstatningsbeløpet? Det og andre spørsmål får du svaret på her. 

Les mer: Ofte stilte spørsmål

Når kan saken avsluttes?

Når trafikkskaden er stabilisert og anses varig, normalt etter 2-3 år bør det innhentes en spesialisterklæring hvor skadene dine vurderes. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet skaden har etter Arbeids- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Videre beskriver spesialisten dine funksjonshemninger i arbeidslivet, det vil si, hvor mye kan du jobbe. Valg av spesialist er viktig og kan få avgjørende betydning for utfallet av din sak. Vi bistår ved valg av spesialist i din sak for å sikre at vedkommende har riktig kompetanse og erfaring til å vurdere dine skader.

Når omfanget av trafikkskaden er klarlagt utarbeider vi et endelig erstatningskrav i saken. Her oppsummerer vi alle erstatningspostene, både for tiden som har gått etter ulykken og for fremtiden. Normalt avsluttes sakene gjennom forhandlinger med forsikringsselskapet hvor vi blir enige om erstatningsbeløpet etter trafikkulykken.

Dersom saken ikke løses er rettssak neste skritt. Vi har lang erfaring også med å føre erstatningssaker for domstolene med gode resultater og kan representere deg dersom det er aktuelt.

Har du andre forsikringer som gir rett til erstatning etter trafikkulykke?

Undersøk hvilke forsikringer du har og meld fra skriftlig til det aktuelle forsikringsselskapet. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet. Mange har ofte ulykkesforsikringer eller reiseforsikringer som også gir rett til erstatning ved bilulykker.

Noen ganger kan du ha forsikringer som er overlappende og du kan ha krav mot flere selskaper. Vi kan hjelpe deg også med andre forsikringer etter en trafikkulykke, men det ansvarlige forsikringsselskapet dekker ikke vårt arbeid ovenfor andre forsikringsselskap. Utgiftene ovenfor andre forsikringsselskap er ofte lave og vi vil avtale dette med deg før arbeidet settes i gang.

Erstatning ved trafikkskade bilulykke – kalkulator

Dersom du har fått en trafikkskade har du krav på å få dekket alle utgifter og tap du har hatt og vil få som følge av skaden. Etter en trafikkskade er det mange som etterspør en kalkulator for å beregne erstatningen, men fordi det må gjøres en individuell utmåling av ditt tap basert på dine forutsetninger og historie er det svært komplisert å lage en enkel kalkulator som gir et riktig resultat.

Eksempler på erstatning etter trafikkulykker

Mange lurer på hva de kan forvente seg i en erstatningssak etter en trafikkulykke. Her har vi samlet noen eksempler fra saker vi har behandlet gjennom årene som gjelder erstatning etter trafikkulykker eller erstatning etter påkjørsel.

Lurer du på hva du kan ha krav på anbefaler vi deg å kontakte oss. Vi legger vekt på å gi ærlige tilbakemeldinger, slik at du har realistiske forventninger til hva du kan oppnå.

Les mer: Eksempler trafikkskadesaker

Les mer: Oppreisning etter trafikkskader

Erstatning ved trafikkskade etter påkjørsel

Hvis du får en trafikkskade etter å ha blitt påkjørt av buss, motorsykkel, moped, trikk, lastebil etc. har du samme rettigheter som om du krever erstatning ved bilulykke hvis du får en trafikkskade.

Når kan du som passasjer miste retten til erstatning ved bilulykke?

Dersom du ikke oppsøker lege innen kort tid etter ulykken kan du miste retten til erstatning ved en trafikkskade. Det skyldes at forsikringsselskapet krever at du dokumenterer at trafikkskaden oppstod i en trafikkulykke for å få erstatning. Det er også et krav om at du må dokumentere at skadene/plagene vedvarer etter ulykken, det gjøres ved å oppsøke lege/fysioterapeut/andre behandlere som behandler plagene dine. Vi anbefaler at du følger de medisinske rådene du får for behandling og oppfølging av din trafikkskade.

Hvis du ikke brukte bilbelte, forstyrret sjåføren eller på annen måte medvirket til trafikkulykken kan en erstatning etter trafikkulykken settes ned. Det kalles avkortning. Dette må forsikringsselskapet varsle om dersom det skal være aktuelt. Mottar du varsel om avkortning etter en trafikkulykke bør du kontakte en advokat med lang erfaring innenfor trafikkskader for å få juridisk bistand.

Hvordan løses saker om erstatning etter trafikkskade?

De fleste sakene løses gjennom forhandlinger med forsikringsselskapene. I en del saker ser vi at det lønner seg å gå til rettssak mot forsikringsselskapene. Det ser vi når vi sammenligner tilbudet fra forsikringsselskapene før rettssak med resultatet etterpå. I våre siste rettssaker utgjorde tilbudene fra forsikringsselskapene kr  4 411 000,- mens samlet resultat etter inngåtte forlik eller dom var kr 11 500 000,-. Det innebærer en økning med ca kr 7 100 000 eller 160 %. Vi kan bistå deg gjennom hele prosessen, fra første kontakt med forsikringsselskapet til saken er avgjort, enten gjennom forhandlinger, rettsforlik eller dom.

Les mer: Eksempler trafikkskadesaker

Hvem har krav på trafikkskadeerstatning?

Dersom du blir skadet av en motorvogn har du krav på trafikkskadeerstatning fra motorvognens forsikringsselskap. Du kan ha krav på trafikkskadeerstatning hvis du er fører/sjåfør, passasjer, syklist, mc-fører eller fotgjenger som blir skadet i en kollisjon, utforkjøring, elgpåkjørsel eller påkjørsel bakfra mm. Det gjelder selv om sjåføren ikke har noen skyld i ulykken. Er du selv skyld i ulykken vil du fremdeles ha krav på erstatning, men denne kan bli redusert avhengig av hva som var årsaken.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak.

Advokatfirmaet Unneland trafikkskade erstatning

Rettigheter ved påkjørsel av bil

Har du blitt påkjørt av bil og fått skader har du rett til å få erstattet ditt tap. Alle motorvogner, herunder motorsykler, har en tvungen ansvarsforsikring som dekker skader og tap som følge av påkjørselen eller kollisjonen. Er du sjåfør eller passasjer i bil som blir påkjørt vil forsikringsselskapet til den bilen som er ansvarlig for påkjørselen være ansvarlig for å dekke dine tap og skader.

Les mer: Erstatning ved påkjørsel av bil

Erstatning etter trafikkulykke – dette hjelper vi deg med

Hvis du har vært innblandet i en trafikkulykke og skadet deg, har du krav på å få erstattet ditt økonomiske tap og dine utgifter. Du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om ulykken ikke hadde skjedd.

Vi håndterer saken din ovenfor forsikringsselskapet, besvarer deres henvendelser og beregner erstatningskravene dine. Normalt løses saken gjennom forhandlinger med forsikringsselskapet. Vi følger opp saken din til den er avsluttet, du trenger kun å forholde deg til oss.

Les mer: Hva kan du få erstatning for?

Må jeg betale for advokatutgiftene?

Den første konsultasjonen skjer på telefonen og er alltid gratis. Du bestemmer selv om du vil at vi skal bistå deg videre. Du vil uansett få tips og råd om veien videre.

Hovedregelen er at forsikringsselskapet dekker vårt advokatsalær. Du får mer informasjon om dette før du signerer en oppdragsavtale med oss.

Advokatfirmaet Unneland trafikkskade erstatning