Oppreisning

Oppreisning er ment å være erstatning for den tort og svie den fornærmede er påført for eksempel i en trafikkulykke. Dersom bilføreren som er ansvarlig for trafikkulykken kjørte grovt uaktsomt eller forsettlig har du krav på oppreisning. Krav om oppreisning for skader kan sendes direkte til den skadegjørende bilens forsikringsselskap. Hvis politiet bringer straffesaken mot den ansvarlige bilføreren til domstolen kan kravet om oppreisning tas med som eget krav i straffesaken. Det beste er da å få hjelp av bistandsadvokat for å fremsette kravet i for domstolen.

Oppreisning og erstatning – bistandsadvokat

Flere av våre advokater har erfaring med oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker. Bistandsadvokaten oppnevnes av retten, og skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten betales av det offentlige uten behovsprøving i forhold til fornærmedes økonomi.

I forbindelse med straffesaken reises det ofte erstatningsrettslige spørsmål. På bakgrunn av firmaets brede kompetanse på personskadeerstatning mener vi å kunne tilby best mulig bistand på dette området.

Oppreisningsbeløpet varierer fra sak til sak da det skal foretas en konkret utmåling av erstatningssummen. I saker der vi etter trafikkulykker har bistått ved krav om oppreisning varierer erstatningene fra kr. 25.000,- til kr. 90.000,-.

Se eksempler på saker hvor det har blitt tilkjent oppreisning.