Bistandsadvokat i straffesaker

Vi opptrer som bistandsadvokat for våre klienter i straffesaker i domstolene, og jobber for at våre klienter skal få tilkjent en så rettferdig oppreisningserstatning som mulig, innenfor rammene av rettspraksis. Vår advokat Cecilie Vålberg har gjennom to rettsinstanser bistått en bartender som ble påført fysiske og psykiske skader i forbindelse med uprovosert vold fra to bargjester. Forrige uke falt det dom i Borgarting lagmannsrett, som hvor oppreisningserstatningen ble økt med 50% i forhold til det tingretten hadde tilkjent. For vår klient var dommen en anerkjennelse av alvoret både med hensyn til voldshendelsen og følgene denne hadde hatt for ham, som vi er glade for ha bidratt til.

Kontakt oss

Vennligst ikke del personsensitiv informasjon i kontaktskjemaet.

Ved innsending godtar jeg at Advokatfirmaet Unneland kan kontakte meg via e-post og telefon og lagre oppgitte opplysninger, i henhold til personvernerklæringen.(Påkrevd)