Familie- og arverett

Advokatfirmaet Unneland AS har knyttet til seg ekspertise med lang erfaring og utvider vårt tilbud innen familierett.

Ektepakt

Hovedregelen i ekteskapsloven er at ektefellene har felleseie hvis ikke noe annet er avtalt. Det innebærer at ved ekteskap så eier ektefellene sammen alle eiendelene. Hvis en vil endre det så må en aktivt gjøre det. En ektepakt gir mange muligheter til å endre eierforholdet. Det kan være midler fra arv, hytte, leilighet eller annet som gjør at en vil ha et annet eierforhold. Det kan avtales helt eller delvis særeie. Vi går gjennom formuessituasjonen med dere og gir informasjon om regler og muligheter dere har.

Samboerskap

Et samboerskap er noen ganger et forløp til det som senere blir et ekteskap. Ofte tenker en ikke nøye gjennom hvordan en innretter seg økonomisk i forhold til bolig, betjening av gjeld ol. Da er det viktig å være klar over at i motsetning til ekteskap så reguleres ikke eierforholdene til deres midler av loven. Vi hjelper dere med å gå gjennom eierforholdene deres og informerer om hva som kan være nyttig for dere i forhold til inngåelse av en samboeravtale.

Skilsmisse

En skilsmisse eller et brutt samboerskap var ikke det en ønsket seg eller tenkte på når ekteskap eller samboerskap ble inngått. Verden blir unektelig litt mer krevende og mange problemstillinger dukker opp. Har dere inngått ektepakt eller samboeravtale som nevnt foran vil det normalt kunne forenkle utfordringer etter en skilsmisse. Likevel vil det ofte oppstå spørsmål om hva som må gjøres, hvordan skal fordelingen gjøres, kan vi finne en omforent løsning uten for mye strid? Våre advokater kan bidra til å gå gjennom regler og informere om dine rettigheter og finne løsninger.

Fremtidsfullmakt

Mange forbinder med rette fremtidsfullmakt med alder og redusert eller manglende evne til å ivareta sine rettslige interesser. Vi hjelper deg med å gå gjennom hva som kan oppstå av utfordringer i forhold til avtaler, bank, id, forsikringer, NAV, skatt mm. slik at du ser nytten en fremtidsfullmakt kan ha for deg. Livet kan by på uforutsette hendelser før alderdommen som også gjør at fremtidsfullmakt er noe du bør tenke på. Det kan være sykdom og ulykker som gjør at en fremtidsfullmakt kan være nyttig å ha. Vi hjelper deg til å gå gjennom det som er aktuelt akkurat for deg.

Arv og testament

Mange ønsker en annen fordeling enn det som følger av arveloven når en er borte. Hvis du skal endre det må det gjøres gjennom testament. Men det foreligger også muligheter for en annen fordeling før en dør. Vi går gjennom dine ønsker og de muligheter loven gir deg.

Kontakt oss

Vennligst ikke del personsensitiv informasjon i kontaktskjemaet.

Ved innsending godtar jeg at Advokatfirmaet Unneland kan kontakte meg via e-post og telefon og lagre oppgitte opplysninger, i henhold til personvernerklæringen.(Påkrevd)