Forsørgertapserstatning

Har du mistet ektefelle, forelder eller annen som har forsørget deg?

Ingenting kan erstatte tapet av noen du er i glad i. Forsørgertapserstatning skal redusere de økonomiske konsekvensene av å miste en som har forsørget deg.

Hva er forsørgertapserstatning?

Det er erstatning for tap av forsørger som følge av dødsfall. En forsørger er en som har dekket økonomiske utgifter eller utført omsorgsarbeid for deg. Det er ofte en ektefelle, samboer, forelder, men kan også være søsken, slektninger, venner, fosterbarn eller andre. Det er en forutsetning at personen faktisk forsørget deg før dødsfallet.

Ofte er dødsfallet og forsørgertapet oppstått som følge av trafikkulykke, yrkesskade eller behandling i helsevesenet. Dersom du har mistet en forsørger, kan du ha krav på å få erstattet ditt tap som følge av dødsfallet. Det er du som må bevise at du ble forsørget av avdøde. Dette kan våre advokater hjelpe deg med.

Hva har du krav på i forsørgertapserstatning?

En forsørgertapserstatning er ikke en kompensasjon for det følelsesmessige tapet av et familiemedlem. Forsørgertapserstatningen skal redusere de økonomiske konsekvensene som kan følge av tapet. Erstatningens størrelse vil være individuelt for hver av personene som har tapt sin forsørger og det er derfor viktig at du får hjelp av noen med erfaring i å beregne dette.

Hvem har krav på erstatning for forsørgertap?

Det er krav om at du må ha vært helt eller delvis forsørget av den avdøde på dødstidspunktet for å bli tilkjent forsørgertapserstatning. Det betyr at den avdøde må ha bidratt med penger eller hjemme- omsorgsarbeid da forsørger døde. Også de som kan forvente forsørgelse, for eksempel ufødte barn som mister sin forsørger, kan ha krav på forsørgertapserstatning.

Barn under 19 år vil ha krav på egen forsørgertapserstatning når forsørger blir borte. Erstatningens størrelse er avhengig av barnets alder idet erstatning opphører ved fylte 19 år.

Begravelsesutgifter ved forsørgertap

Ved forsørgertap vil utgifter forbundet med begravelse, minnestund og gravstøtte blir dekket etter fremlagt dokumentasjon. Ekstraordinære forhold rundt seremonien blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Bør jeg kontakte advokat hvis jeg tror jeg har krav på forsørgertapserstatning?

Flere faktorer og forhold har betydning for erstatningen. Beregningen er en komplisert prosess slik at vi anbefaler deg å ta kontakt for å få avklart forholdene i din sak. Rimelige og nødvendige advokatutgifter vil bli dekket av forsikringen.


Vennligst ikke del personsensitiv informasjon i kontaktskjemaet.

Ved innsending godtar jeg at Advokatfirmaet Unneland kan kontakte meg via e-post og telefon og lagre oppgitte opplysninger, i henhold til personvernerklæringen.(Påkrevd)