Pomoc prawna w przypadku błędu medycznego

Zostałeś narażony na błąd medyczny i chcesz ubiegać się o odszkodowanie? Nasi doświadczeni prawnicy pomogą Ci w wystosowaniu roszczenia odszkodowawczego.

Ubieganie się o odszkodowanie w związku ze szkodą doznaną podczas leczenia jest skomplikowane. Nie można polegać na tym, że instytucja odpowiedzialna za błędy medyczne (Norsk Pasientskadeerstatning – NPE) będzie działać w Twoim interesie. Aby uzyskać należne odszkodowanie, może być niezbędne zaangażowanie prawnika.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną ocenę swojej sprawy.

Jak ubiegać się o odszkodowanie w związku z błędem medycznym?

Zgłoszenie szkody do NPE

Postępowanie w sprawie rozpoczyna się od wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia szkody do norweskiej instytucji odpowiedzialnej za błędy medyczne (NPE). NPE sprawdza, czy warunki do żądania rekompensaty są spełnione. Instytucja żąda oświadczenia z ośrodka leczenia, w którym pacjent doznał szkody oraz zbiera całą dokumentację niezbędną w sprawie.

W niektórych przypadkach, ważne może być uzyskanie pomocy przy wypełnieniu formularza zgłoszenia szkody, w którym powinny zostać uwzględnione wszystkie istotne aspekty zdarzenia. Często decyduje to w ocenie czy warunki do żądania rekompensaty są spełnione.

Po uzyskaniu przez NPE wszystkich istotnych informacji medycznych sprawa zostaje przedłożona lekarzowi orzecznikowi. Osoba poszkodowana ma prawo skomentować zarówno oświadczenie z placówki medycznej, jak i orzeczenie specjalistyczne. Często istotne jest uzyskanie wykwalifikowanej pomocy w przygotowaniu komentarzy.

W 2018 r. 72% spraw zgłoszonych do NPE zostało odrzuconych.

Generalnie NPE nie pokrywa kosztów pomocy prawnej w fazie początkowej podczas składania wniosku, aż do momentu wyjaśnienia odpowiedzialności odszkodowawczej. Istnieją jednak przepisy dotyczące szczególnych sytuacji, w których można starać się o pokrycie kosztów pomocy prawnej już od samego początku. Może tak być jeśli pacjent np. nie mówi w języku norweskim i z tego powodu nie jest w stanie sam zadbać odpowiednio o swoje interesy.

Decyzja o odszkodowaniu lub odmowie

Jeśli warunki do starania się o odszkodowanie zostaną spełnione, NPE wydaje decyzję o odpowiedzialności, co oznacza, że pacjentowi przysługują odpowiednie świadczenia. Należy wtedy wyliczyć i przedstawić całkowite roszczenie odszkodowawcze.

Jeśli NPE odrzuci wniosek o odszkodowanie, można odwołać się od decyzji do instytucji Pasientskadenemnda.

Jeśli skarga nie zostanie uznana, można wnieść sprawę do sądu.

Warunki uzyskania odszkodowania

Szkoda musi być spowodowana błędem medycznym, tzn. musi powstać wskutek leczenia, badania, diagnostyki lub dalszego prowadzenia pacjenta. Jeśli uraz jest spowodowany schorzeniem, na które pacjent był leczony, nie jest traktowany jako błąd medyczny.

Błąd medyczny musi spowodować stratę finansową przekraczającą 10 000 NOK lub spowodować trwały i znaczący uszczerbek na zdrowiu.

Roszczenie odszkodowawcze powinno zostać wystosowane nie później niż trzy lata od momentu, kiedy pacjent powinien uświadomić sobie, że to leczenie lub brak leczenia spowodowały uraz.

O co można się starać w ramach odszkodowania za błąd medyczny?

Jako pacjent masz prawo do pokrycia wszystkich strat finansowych powstałych w wyniku błędu medycznego. Oznacza to różne dodatkowe wydatki, takie jak leczenie, leki, podróże itp., utrata możliwości wykonywania prac domowych i koszty pomocy prawnej. Ponadto masz prawo do pokrycia straty dochodu oraz odszkodowania w przypadku utraty żywiciela rodziny.

Strata dochodu zwykle występuje po upływie okresu zwolnienia chorobowego, ale może również wystąpić wcześniej, jeśli straciłeś dochód z nadgodzin i dodatkowej pracy lub zarobiłeś więcej niż 6 G (kwota 1G z 01.05.18 to NOK 96 883).

Odszkodowanie za staly uszczerbek na zdrowiu

Jeśli doznałeś stałego uszczerbku na zdrowiu w wysokosci minimum 15%, masz prawo do odszkodowania za stały uszczerbek na zdrowiu. W celu ustalenia stałego stopnia inwalidztwa stosuje się tabelę niepełnosprawności, opracowaną przez Ministerstwo Zdrowia i Spraw Społecznych. Trwałą niepełnosprawność medyczną określa lekarz specjalista. Na tym etapie będziemy pomagać przy wyborze specjalisty, którego opinia może mieć decydujący wpływ na wynik sprawy.

Końcowe roszczenie odszkodowawcze

Termin wystosowania końcowego roszczenia zależy od rodzaju i zakresu szkody. Zwykle odpowiednim momentem jest chwila, kiedy zostało sporządzone orzeczenie specjalistyczne oceniające zakres szkody. Zazwyczaj, orzeczenie specjalistyczne może zostać wydane nie wcześniej niż po upływie 2 lat od momentu powstania szkody. Leczenie powinno być zakończone, a szkoda ustabilizowana.

Jeśli szkoda spowodowała, że ​​osoba poszkodowana jest całkowicie niezdolna do pracy, warto jest uzyskać decyzję z NAV w sprawie przyznania renty inwalidzkiej. Może to potrwać 3-4 lata. NPE nie jest związane decyzją NAV, jednak ma ona duże znaczenie.

Jeśli rozliczenie odszkodowawcze zostanie sporządzone przed dokonaniem przez NAV oceny, wymagane będzie sprawdzenie zdolności do pracy osoby poszkodowanej.

Przy wyliczaniu odszkodowania na pokrycie strat w przyszłości, niezbędne są informacje dotyczące perspektyw na przyszlosc zawodową.

Potrzebujesz prawnika, czy musisz sam pokryć koszty pomocy prawnej?

Jeśli NPE potwierdzi odpowiedzialność w sprawie, to oznacza ze pokryje wszystkie wydatki na adwokata podczas wyliczenia odszkodowania.

Pomożemy Ci w wystosowaniu całościowego roszczenia o odszkodowanie. Warto pamiętać, że NPE nie działa w Twoim imieniu, jak Twój adwokat starający się uzyskać to, do czego jesteś uprawniony w ramach odszkodowania.

Dzięki pomocy prawnej możesz dużo zyskać, a angażując w swoją sprawę adwokata nie masz nic do stracenia.

Jeśli odrzucono Twój wniosek o odszkodowanie, powinieneś zdecydować w terminie 3 tygodni, czy chcesz skorzystać z pomocy adwokata, aby ocenił odmowę i złożył skargę do Rady ds. Błędów Medycznych (Helseklage). Za tę pracę musisz zapłacić sam, ale jeśli skarga zostanie zaakceptowana, koszty pomocy prawnej w związku ze skargą zostaną pokryte przez NPE.

Nasi prawnicy pomagą Ci w Twojej sprawie.

Jesteśmy kancelarią prawną specjalizującą się od ponad 30 lat w uzyskiwaniu odszkodowań za szkody osobowe związane z błędami medycznymi, wypadkami drogowymi i przy pracy.

Jako poszkodowany wskutek błędu medycznego masz prawo do profesjonalnej pomocy, dzięki której zabezpieczysz swoje prawa i uzyskasz należne odszkodowanie.

Pierwsza konsultacja w formie rozmowy telefonicznej jest bezpłatna.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną ocenę swojej sprawy.