PTSD erstatning

PTSD – posttraumatisk stressyndrom

PTSD er en forkortelse for posttraumatisk stress disorder eller posttraumatisk stressyndrom. Vi mennesker reagerer ulikt på traumatiske opplevelser. Den mest alvorlige følgetilstanden er posttraumatisk stress syndrom, PTSD.

Posttraumatisk stresslidelse, PTSD, er en angstlidelse som kan oppstå hos mennesker som har vært utsatt for særlig skremmende og redselsfulle opplevelser slik som grov vold, krig, katastrofer, voldtekt, dramatiske trafikkulykker, og yrkesskader, for eksempel etter klemskader eller skremmende arbeidsulykker.

Dine rettigheter ved PTSD

Dine rettigheter ved PTSD er de samme som ved fysiske skader etter en trafikkulykke eller yrkesskade. Her kan du lese mer om dine rettigheter ved trafikkulykker eller ved yrkesskader.

Fordi erstatningssaker hvor PTSD er et tema ofte er mer komplekse enn ved kun fysiske skader anbefaler vi at du kontakter en advokat for en vurdering av din sak. Det er fordi det stilles andre krav til dokumentasjon av symptomer og diagnose av PTSD, se mer om dette nedenfor.

Ved yrkesskader og trafikkulykker dekkes vanligvis advokatutgiftene av forsikringsselskapet.

Les mer: Dine rettigheter ved yrkesskade

Les mer: Dine rettigheter ved trafikkulykker

Har jeg krav på erstatning for PTSD?

Du kan ha krav på erstatning for PTSD. Hva slags erstatning avhenger av hvordan du ble påført PTSD. Vi bistår de som har fått PTSD etter trafikkulykker og yrkesskader. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har fått PTSD og lurer på om du har krav på erstatning som følge av PTSD og hva du kan få utbetalt.

PTSD, erstatning og advokat

Vi i Advokatfirmaet Unneland har opp gjennom årene hjulpet mange personer som har fått en PTSD/angstlidelse etter trafikkulykker eller yrkesskader. Det er ofte nyttig å kontakte oss for en informasjonssamtale uansett, etter en trafikkulykke eller yrkesskade. Det kan gjøre veien videre enklere for deg både i forhold til rehabilitering og erstatning.

Det er mange som mister erstatningen sin på grunn av manglende dokumentering av symptomer og plager etter ulykken. Mange forsøker naturlig nok å «reparere» angsten selv uten å søke profesjonell medisinsk bistand før det har gått lang tid. Ett av diagnosekriteriene for PTSD er at symptomer etter en ulykke skal dokumenteres innen 6 måneder. Har du ikke søkt medisinsk hjelp og fått dokumentert dine symptomer så erfarer vi at det skaper store utfordringer å få godkjent diagnosen i en erstatningssak. Du kan uansett ta kontakt med oss for en konkret vurdering av din sak.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende informasjonssamtale om PTSD og erstatning.