Våre tips ved skader på jobb og yrkesskader

Yrkesskade? Her er våre tips

Etter 30 års erfaring med å håndtere forsikringssaker etter yrkesskader og arbeidsulykker har vi mange tips og råd til deg som har blitt skadet. Alle saker er forskjellige og det er ikke sikkert at det som står her passer for deg. Her er våre tips til deg:

Kontakt oss hvis du ønsker konkrete råd for din situasjon.

 • Oppsøk lege med en gang, så raskt som mulig etter ulykken. Ikke vent å se om plagene går over. Dette er viktig for å dokumentere akuttsymptomene dine. Sørg for at alle symptomer, skader og plager noteres i journalen.
 • Meld skaden til arbeidsgiver og forsikringsselskapet. Sørg for at skademeldingen fylles nøye ut.
 • Kontakt erfaren advokat slik at du får oversikt over dine rettigheter.
 • Går ikke plagene over? Søk hjelp og gå jevnlig til behandling for å dokumentere skadene dine. Sørg for at lege/behandlere skriver hvorfor du er der og dokumenterer alle plagene dine. Journalen er et viktig bevis på at du har plager og hva årsaken er.
 • Arbeidsgiver skal melde skaden til NAV, dersom det ikke gjøres kan du gjøre det selv.
 • Ta vare på alle kvitteringer for utgifter i forbindelse med skaden din. Selv om beløpet virker lavt når du betaler kan det raskt bli store summer før saken er gjort opp.
 • Sjekk med NAV/Helfo om de dekker utgiften og søk fortløpende om refusjon. Får du avslag kan forsikringsselskapet dekke differansen.
 • Sjekk hvilke andre forsikringer du har, er det noen som er aktuelle for din skade?
 • Dersom sykemeldingsperioden nærmer seg slutten og du ikke er klar for å starte i full jobb – søk om arbeidsavklaringspenger i god tid.
 • Hvis du går på arbeidsavklaringspenger – sørg for en god dialog med NAV og bidra aktivt. NAV har mange hjelpemidler og tiltak som kan få deg tilbake i jobb eller over i en ny karriere. Dokumentasjonen herfra er relevant for saken din med forsikringsselskapet.
 • Dersom det er aktuelt med en spesialisterklæring – diskuter saken din og valg av spesialist med en advokat med god erfaring på yrkesskader før du aksepterer selskapets forslag. Dette valget kan få stor betydning for saken din.
 • Søk om menerstatning fra NAV dersom plagene ikke går over.
 • Dersom uføretrygd er aktuelt bør du diskutere dette med din NAV-kontakt i god tid før arbeidsavklaringsperioden er over.

Ingen saker er like, kontakt oss og få råd tilpasset deg og din situasjon. Vi har 30 års erfaring og kan hjelpe deg med din sak.