Oppreisning – eksempler

Her følger eksempler på saker hvor det har blitt tilkjent oppreisning.

Les mer: Oppreisningserstatning

Påkjørsler i fotgjengerfelt

  • En ung jente ble påkjørt i et fotgjengerfelt en desemberkveld. Veistrekningen var opplyst og fotgjengerfeltet var godt merket. Hun pådro seg et kutt i hodet som måtte sys og var forslått. Hun var plaget med hodesmerter i ca. 2 måneder etter ulykken, men etter dette hadde hun ingen plager. Hun fikk tilkjent oppreisningserstatning på kr 15 000 av forsikringsselskapet. Hun fikk i tillegg dekket eiendelen som ble skadet i ulykken, utgifter til medisiner og sykehus, samt advokatutgifter.
  • En elev på videregående ble påkjørt i et gangfelt på vei til skolen. Han fikk hjerneblødning, bruddskader i ansiktet og kjeven, og en kneskade. Han tilbrakte flere døgn på sykehus og greide ikke å fullføre videregående etter ulykken. Det ble tatt ut tiltalte mot sjåføren og vi representerte fornærmede som bistandsadvokat under rettssaken. Ulykken skjedde i dagslys og det var ingen unnskyldende forhold for hvorfor sjåføren ikke hadde sett skoleeleven. Han ble tilkjent oppreisningserstatning på kr 100 000. På grunn av de alvorlige skadene han var påført fikk han oppnevnt bistandsadvokat av tingretten og det offentlige dekket alle utgiftene.
  • En fotgjenger ble påkjørt av bil i fotgjengerovergang. Fornærmede fikk bruddskader i legg og arm. Bilistens opptreden i trafikken ble vurdert som grovt uaktsom og vi fremmet krav om oppreisning mot sjåførens forsikringsselskap. Skadelidte fikk oppreisningserstatning  på kr 25 000.  I tillegg fikk han erstattet utgifter og inntektstap fordi han ble påført inntektstap tilknyttet forsinket gjennomføring av utdannelse og derfor også ekstra studielån og forsinket oppstart i arbeidslivet. I dette tilfellet fremmet vi krav om oppreisning til forsikringsselskapet før straffesaken ble berammet og forsikringsselskapet aksepterte kravet. Dersom forsikringsselskapet ikke hadde akseptert det ville vi som bistandsadvokat tatt med kravet i straffesaken.
  • En 12 år gammel jente ble påkjørt av en beruset fører i fotgjengerovergang. Hun pådro seg en avrivning av fremre korsbånd som måtte opereres. Hun var gipset og måtte bruke skinne i til sammen ca. 7 uker. Hun fikk tilkjent oppreisning på kr 40 000.

Oppreisning ved utforkjøring

En kvinne på 18 år var passasjer i en bil og ble skadet da bilen kjørte av veien. Kvinnen fikk hodeskade og var innlagt på sykehus i flere uker. Sjåføren holdt for høy hastighet og var påvirket av alkohol da bilen kjørte av veien. Retten fant at kjøringen var grovt uaktsom og hun ble tilkjent kr 70 000 i oppreisningserstatning.

Oppreisning ved dødsfall i trafikken

En kvinne døde i en møteulykke der sjåføren i den andre bilen holdt for høy hastighet, kom over i feil kjørebane og var påvirket av medikamenter. Retten fant sjåførens kjøring grovt uaktsom, og kvinnens 6 barn og samboeren ble alle tilkjent oppreisningserstatning med kr 125 000hver.

oppreisning