Oppreisning – eksempler

Her følger eksempler på saker der det er tilkjent oppreisning.

Les mer: Oppreisningserstatning

Oppreisning ved påkjørsler i fotgjengerfelt

  • En ung jente ble påkjørt i et fotgjengerfelt en desemberkveld. Veistrekningen var opplyst og fotgjengerfeltet var godt merket. Hun pådro seg et kutt i hodet som måtte sys, og hun var forslått. Hun var plaget med hodesmerter i ca. 2 måneder etter ulykken, men etter dette hadde hun ingen plager. Hun fikk tilkjent oppreisningserstatning på kr 15 000 av forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet måtte også dekke skade på eiendel, utgifter til medisiner og sykehus, samt advokatutgiftene hennes.

  • En elev på videregående ble påkjørt i et gangfelt på vei til skolen. Han fikk hjerneblødning, bruddskader i ansiktet og kjeven, og en kneskade. Han tilbrakte flere døgn på sykehus og greide ikke å fullføre videregående etter ulykken. Sjåføren ble tiltalt og vi representerte fornærmede som bistandsadvokat under rettssaken. Ulykken skjedde i dagslys og det var ingen unnskyldende forhold for hvorfor sjåføren ikke hadde sett skoleeleven. Han ble tilkjent oppreisningserstatning på kr 100 000. På grunn av de alvorlige skadene han var påført fikk han oppnevnt bistandsadvokat av tingretten og det offentlige dekket alle utgiftene.

  • En fotgjenger ble påkjørt av bil i fotgjengerovergang. Fornærmede fikk bruddskader i legg og arm. Bilistens opptreden i trafikken ble vurdert som grovt uaktsom og vi fremmet krav om oppreisning mot sjåførens forsikringsselskap. Skadelidte fikk oppreisningserstatning på kr 25 000. I tillegg fikk han erstattet utgifter og påført inntektstap tilknyttet forsinket gjennomføring av utdannelse og derfor også ekstra studielån og forsinket oppstart i arbeidslivet. I dette tilfellet fremmet vi krav om oppreisning til forsikringsselskapet før straffesaken ble berammet og forsikringsselskapet aksepterte kravet. Dersom forsikringsselskapet ikke hadde akseptert det ville vi som bistandsadvokat tatt med kravet i straffesaken.

  • En 12 år gammel jente ble påkjørt av en beruset fører i en fotgjengerovergang. Hun pådro seg en avrivning av fremre korsbånd som måtte opereres. Hun var gipset og måtte bruke skinne i til sammen ca. 7 uker. Hun fikk tilkjent oppreisning på kr 40 000.

Oppreisning ved utforkjøring

En kvinne på 18 år var passasjer i en bil som kjørte av veien. Kvinnen fikk hodeskade og var innlagt på sykehus i flere uker. Sjåføren holdt for høy hastighet og var påvirket av alkohol da bilen kjørte av veien. Retten fant at kjøringen var grovt uaktsom og hun ble tilkjent kr 70 000 i oppreisningserstatning.

Oppreisning ved dødsfall i trafikken

En kvinne døde i en møteulykke der sjåføren i den andre bilen holdt for høy hastighet, kom over i feil kjørebane og var påvirket av medikamenter. Retten fant sjåførens kjøring grovt uaktsom, og kvinnens 6 barn og samboeren ble alle tilkjent oppreisningserstatning med kr 125 000 hver.

oppreisning