Elsparkesykkel

Har du krav på erstatning etter skade med elsparkesykkel?

Elsparkesykler tok av for noen år siden. Det er solgt flere hundre tusen elsparkesykler i Norge og det har satt spor når det gjelder ulykker og erstatning. Debatten har dreiet seg om alle ulykkene som har skjedd, hvilke regler gjelder for elsparkesykler, kan jeg bli ansvarlig for å betale erstatning hvis jeg skader noen og har jeg krav på erstatning hvis jeg selv blir skadet med mer. Samt hvilke forsikringer erstatter skader som oppstår ved bruk av elsparkesykler.

Det tok lang tid før en nødvendig lovregulering av erstatning for skader ved bruk av elsparkesykler kom på plass. Diskusjonene rundt reguleringen av hvor elsparkesyklene skal tillates å kjøre og parkere er ennå ikke avsluttet.

elsparkesykkel

PÅKJØRT AV ELSPARKESYKKEL – HAR JEG KRAV PÅ ERSTATNING?

Det er bilansvarsloven og skadeserstatningslovens regler som gjelder dersom du blir skadet ved bruk av en elsparkesykkel.

Ved en ulykke med elsparkesykkel kan du ha krav på å få erstatning for

  • Påført inntektstap
  • Fremtidig inntektstap
  • Utgifter
  • Skatteulempe
  • Tapt opparbeidelse av pensjonspoeng, 
  • Hjemmearbeidstap
  • Menerstatning
  • Utgifter til advokat

FORSIKRINGSREGLENE FOR ELSPARKESYKKEL

Fra 01.09.22 kom det regler som gjelder for utleie av el-sparkesykler. Nå må firmaene som driver utleie av el-sparkesykler ha tegnet ansvarsforsikring som gjelder erstatning for skade ved bruk av el-sparkesykler de leier ut.

For el-sparkesykler som eies privat vil bilansvarsloven gjelde fra 01.01.23 og eier må ha tegnet ansvarsforsikringen innen årsskiftet. Fra 01.01.23 blir det ulovlig å bruke egen el-sparkesykkel uten en gyldig ansvarsforsikring. Det innebærer at du vil bli straffet for ulovlig bruk. I tillegg blir du ansvarlig for å betale erstatning for skade som din kjøring medfører.

HAR JEG KRAV PÅ ERSTATNING HVIS JEG SELV ER ANSVARLIG FOR ULYKKEN?

Hvis forsikringsselskapet mener at du har medvirket til ulykken eller at dine skader ble større enn de hadde trengt å være pga din kjøring kan de varsle om avkortning. Det betyr at erstatningen du har krav på settes ned. Erstatningen ved elsparkeulykker kan for eksempel settes ned hvis du bryter vikeplikten og det er årsaken til ulykken. Hvis du ikke bruker hjelm kan erstatningen ved påkjørsel av f.eks bil settes ned dersom du får hodeskader.

Hvorvidt det er grunnlag for avkortning og hvor stor den eventuelt skal være er en konkret vurdering i hver enkelt sak. Her er det flere ting som spiller inn, for eksempel hvor alvorlig feilen var, om feilen rent faktisk har fått betydning for skadene dine, hvor store skader du har fått og hvordan det påvirker fremtiden din. Dersom du får varsel om avkortning av erstatning etter en trafikkulykke bør du kontakte advokat for å få en vurdering av om det er riktig at erstatningen din skal settes ned. 

Nyttig å vite!

Som hovedregel dekker forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand når personskadesaken faller inn under bilansvarsloven.

ERSTATNING VED UFORSIKRET ELSPARKESYKKEL

Uansett vil det være både straffbart og dyrt å kjøre elsparkesykkel uten forsikring. I tillegg stilles det i forsikringene krav om lovlig bruk av elsparkesykkelen. Det betyr i praksis at den som bruker sykkelen faktisk har fått lov til å bruke sykkelen. Har du ikke fått tillatelse innebærer det at forsikringen ikke gjelder for din bruk av elsparkesykkelen og du blir selv ansvarlig og må betale erstatning for skade du forårsaker.

HVA KOSTER FORSIKRING AV PRIVAT ELSPARKESYKKEL?

Prisene varierer fra selskap til selskap. Et selskap kan ta kr. 60 pr måned og et annet kan ta kr. 100. Det vil lønne seg å undersøke med flere forsikringsselskaper.

I tillegg må elsparkesykkelen «være tydelig og varig merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer» ifølge forskriften. Det er også krav om at elsparkesykkelen oppfyller de teknisk kravene til blant annet fart, dvs ikke går for fort for at sykkelen skal kunne forsikres.

BØR JEG KONTAKTE ADVOKAT HVIS JEG BLIR SKADET?

Det er en rekke juridiske og praktiske spørsmål som ofte oppstår etter en ulykke. Spørsmål som kan få stor betydning for deg.

Våre advokater er spesialister på og har mange års erfaring innen erstatningsrett. Vi har spisskompetanse innenfor trafikkskade og yrkesskade. Kontakter du oss får du en gratis samtale på telefon, svar på dine spørsmål og en vurdering av om du har krav på erstatning etter ulykken. Etterpå bestemmer du selv om vi skal bistå deg med din sak. Forsikringsselskapene plikter å dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat.

Kontakt oss

Vennligst ikke del personsensitiv informasjon i kontaktskjemaet.

Ved innsending godtar jeg at Advokatfirmaet Unneland kan kontakte meg via e-post og telefon og lagre oppgitte opplysninger, i henhold til personvernerklæringen.(Påkrevd)