Ofte stilte spørsmål – yrkessykdom

Vi har lang erfaring fra med yrkessykdom og det er endel spørsmål som går igjen. Derfor har vi samlet de vanligste spørsmål ved yrkessykdom her.

Finner du ikke svar på det du lurer på? Kontakt oss her, så kan vi hjelpe deg. Første samtale er alltid gratis og vanligvis dekker forsikringsselskapet våre kostnader dersom du har krav på erstatning.

Må du oppsøke lege?

Dersom du mistenker at arbeidet ditt gir deg symptomer på plager/sykdommer som ikke er forbigående bør du oppsøke din lege og få undersøkt om det kan ha sammenheng med ditt arbeid. Legen din vil sende deg videre for utredning om du har fått en yrkessykdom.

Får jeg dekket behandlingsutgifter ved yrkessykdom?

Mange behandlingsutgifter blir dekket dersom du har en yrkessykdom. Du kan lese mer om det her.

Hvor mye koster juridisk bistand i en yrkesskadesak?

Forsikringsselskapet dekker som hovedregel alle advokatutgiftene. Den første telefonsamtalen med oss er uansett gratis, da kan du få mer informasjon om kostnadene. Du får uansett tips og råd for håndtering av din sak.

Hvem skal melde yrkessykdommen til forsikringsselskapet?

Hvis du har fått en yrkessykdom, har arbeidsgiver plikt til å melde til NAV snarest mulig. Hvis dette ikke blir gjort, kan du melde yrkessykdommen selv. Vi kan hjelpe deg med dette. Du har i tillegg selv ansvaret for å melde yrkessykdommen til arbeidsgivers forsikringsselskap. Ved alvorlige sykdommer skal arbeidsgiver varsle Arbeidstilsynet og politi.

Hvis lege får mistanke om at det kan være en yrkessykdom plikter legen å sende melding til NAV, men du kan ikke legge til grunn at legen gjør dette.

Er det nødvendig med advokat ved en yrkessykdom?

Forsikringsselskapet er din motpart i erstatningsoppgjøret etter en yrkessykdom. Selskapet har sine advokater og saksbehandlere som ivaretar selskapets økonomiske rettigheter i oppgjøret. I tillegg har selskapet egne leger som vurderer saken din. Du vil så godt som aldri få et riktig oppgjør uten å ha en advokat som kan erstatningsrett. Selskapet opptrer ikke som din advokat mot seg selv.

Etter en yrkessykdom er det viktig å få informasjon om dine rettigheter, hva som bør gjøres og hva som er videre fremgangsmåte. Ofte dekkes ikke lønnstapet ditt fullt ut av sykepengene. Hvordan skal tapet beregnes og kravet fremmes? Hvilke utgifter kan du få erstattet? Hva er viktig ovenfor NAV? Ikke minst, hva må du huske på å få med i skademeldingen? Alle disse spørsmålene krever fagkompetanse for å besvare og det er avgjørende at du får bistand slik at alt gjøres riktig. Ofte er erstatningssaker ved yrkessykdom vanskeligere enn ved arbeidsulykker fordi plagene/symptomene oftere kommer over tid. Det er derfor spesielt viktig at du får hjelp av en advokat som kan erstatningsrett.

Flere spørsmål? Kontakt oss for en gratis samtale om din sak.

Har innebærer «loss of license» eller tap av helseattest?

Dersom du pådrar deg en yrkessykdom som resulterer i at du ikke lenger oppfyller helsekravene og mister helseattesten for å utføre arbeidet ditt, kan du ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet der du tegnet helseforsikringen. Du kan miste helseattesten etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller hendelser. Dersom du mister helseattesten etter en yrkesskade/trafikkulykke kan du ha krav på erstatning i forbindelse med dette også.

Har du krav på arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.

Du må selv søke NAV om arbeidsavklaringspenger. Du bør søke minst 3 måneder før utløpet av sykepengeperioden. Det er et vilkår at arbeidsevnen din er nedsatt med minst 30% på grunn av sykdom eller skade. Det sentrale er ikke hvor mye helsen i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. Som hovedregel kan du ikke motta arbeidsavklaringspenger i mer enn fire år.

Du kan lese mer om arbeidsavklaringspenger her.

Valg av spesialist – hvem bestemmer?

Hvis du har fått varig skader som følge av yrkessykdommen må du som regel til en medisinsk spesialist for undersøkelse og vurdering. Spesialisten vil utarbeide en spesialisterklæring som tar stilling til din evne til å arbeide og fastsette varig medisinsk invaliditet. I tillegg vil spesialisten ta stilling til om det er sammenheng mellom sykdommen du har fått og eksponeringen på arbeidsplassen. Hvem som velges som spesialist i din sak kan få avgjørende betydning. Forsikringsselskapet vet hvilken spesialist de skal velge, men det er du som bestemmer. Ta aldri det valget uten å være representert ved en advokat som kan erstatningsrett. Vi har lang erfaring med valg av spesialister, ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å benytte vår ekspertise.

Avslutning – når avsluttes en yrkessykdomssak?

To forhold er ofte avgjørende. Yrkessykdommen din bør være ferdigbehandlet og stabil. Det betyr at plagene dine er relativt på det jevne, de blir ikke bedre, men heller ikke verre. I tillegg bør du selv vite om du kan fortsette å jobbe og hvor mye. Når disse to forholdene er avklart så kan saken avsluttes overfor forsikringsselskapet.

Når bør du kontakte advokat i forbindelse med en yrkessykdom?

Etter mistanke om at du er påført en yrkessykdom er det viktig å få informasjon om hvilke rettigheter du har mot forsikringsselskap og NAV. Du bør derfor kontakte en advokat med erfaring innenfor yrkessykdomsaker så raskt som mulig. Vi gir informasjon om hva du bør gjøre og en vurdering av om du har en sak eller ikke. All vår erfaring tilsier at det er bedre å ta kontakt tidlig etter en yrkessykdom og få avklart en del spørsmål enn å vente og se.

Forsikringsdekninger – hvilke forsikringer gjelder etter en yrkessykdom?

Erstatning utbetales under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Denne gjelder både yrkesskade og yrkessykdom. Arbeidsgiver kan også ha tegnet en såkalt utvidet forsikringsdekning som gir mer enn den pliktige yrkesskadeforsikringen. Det kan være dekning for sykdom som ikke skyldes ditt arbeid , ved varig medisinsk invaliditet fra 1% og ellers gi mer i erstatning enn den lovpålagte dekningen. Du kan også ha egne forsikringer som kan være aktuelle, for eksempel behandlingsforsikringer. Det er frister for å melde saken til forsikringsselskapene. Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om forsikringsdekningene slik at du unngår foreldelse av kravet ditt.

Spørsmål ved yrkessykdom – har du andre forsikringer?

Undersøk hvilke forsikringer du har og meld fra skriftlig til selskapet. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet. Noen ganger kan du ha forsikringer som er overlappende og du kan ha krav mot flere selskaper.

Skatt på erstatningsutbetalingen?

Det er kun erstatning for inntektstap du har hatt som innberettes til Skatteetaten og skattlegges som vanlig lønnsinntekt. Renter er også skattepliktig. Du er selv ansvarlig for å betale skatt av disse beløpene. Fremtidig inntektstap og andre erstatningsposter er skattefrie ved utbetalingen.

Uforsikret arbeidsgiver – får jeg erstatning?

Selv om arbeidsgiver er uforsikret vil du få full erstatning. Saken behandles da av Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). Slike saker er ofte ekstra krevende og vi anbefaler deg å kontakte en advokat med erfaring med YFF og erstatningsrett. I saker kan det være vanskelig å fastslå når sykdommen oppstod og medfører ekstra mange spørsmål ved yrkessykdom.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak.