Erstatning etter trafikkskade

Erstatning etter trafikkskade – hva dekker bilforsikringen?

Hvis du har blitt skadet etter påkjørsel av bil kan du ha krav på erstatning. Du kan ha en trafikkskade som fører av annen bil, fører av MC/motorsykkel, syklist, fotgjenger eller elsparkesykkel. Alle biler i Norge har en pliktig ansvarsforsikring som dekker skader bilen påfører andre trafikanter. Det gir deg også rett til advokat etter en trafikkulykke.

Hva dekker bilens forsikring etter en trafikkulykke, påkjørsel eller annet? Du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap som følge av trafikkulykken.

Dette kan du kreve erstattet av forsikringsselskapet når du har fått en trafikkskade:

  • inntektstap du har fra trafikkskaden skjer og så lenge du har tap
  • utgifter som du ikke får dekket av HELFO som medisiner, behandling, lege, hjelpemidler etc.
  • menerstatning dersom skaden har gitt en varig medisinsk invaliditet på 15% eller mer
  • utgifter til å få utført arbeid i hjemmet
  • utgifter til arbeid på selve boligen, ombygging eller tilpassing
  • utgifter til personlig assistanse

Ofte har du også en eller flere ulykkesforsikringer, reiseforsikring og andre med rett til erstatning ved varig medisinsk invaliditet fra 1 % og oppover.

Rett til advokat etter en trafikkulykke

Du har rett til advokat etter en trafikkulykke. Det betyr at forsikringsselskapet er pliktig til å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Forsikringsselskapet har sine advokater og ansatte leger med spisskompetanse for å ivareta selskapets interesser. Forsikringsselskapet betaler ikke ut mer enn det må. All erfaring viser at for å nå fram med dine krave er du avhengig av advokatbistand. Vi har spesialkompetanse og mer enn 30 års erfaring med erstatningssaker etter trafikkulykker. La oss hjelpe deg med din sak mot forsikringsselskapet. Kontakt oss i dag!