Oppreisning

Oppreisning etter trafikkskader

Oppreisning er erstatning til den fornærmede for den tort og svie påført i en trafikkulykke. Dersom bilføreren som er ansvarlig for trafikkulykken kjørte grovt uaktsomt eller forsettlig har du krav på oppreisning. Dersom noen har kjørt på deg i et fotgjengerfelt eller på et fortau er dette eksempler på situasjoner hvor sjåføren kan ha vært grovt uaktsom.

Krav om oppreisning for skader kan sendes direkte til den skadegjørende bilens forsikringsselskap eller det kan tas med i straffesaken dersom det er aktuelt etter ulykken.

Oppreisningsbeløpet varierer fra sak til sak da det skal foretas en konkret utmåling i hver sak. Størrelsen på oppreisningserstatningen avhenger av hva slags skader du har fått og hvordan ulykken skjedde. I saker der vi etter trafikkulykker har bistått ved krav om oppreisning varierer erstatningene fra kr 15 000 til kr 100 000. Du kan ha krav på oppreisning selv om skadene dine ikke er varige.

Dersom det blir en straffesak etter trafikkulykken er det lurt å få hjelp av en bistandsadvokat til å fremsette kravet for domstolen. I noen tilfeller har du også krav på få oppnevnt en bistandsadvokat som betales av det offentlige. Flere av våre advokater har erfaring med oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker. Vi kan derfor hjelpe deg med både oppreisningskravet i en straffesak og erstatningssaken ovenfor forsikringsselskapet. Fordelen for deg er at du kun trenger å forholde deg til én person under hele prosessen.

Du kan lese mer om bistandsadvokater her.

Se eksempler på saker hvor våre klienter har blitt tilkjent oppreisningserstatning.