Skadet på kollektivtransport?

Hvis du blir skadet på kollektivtransport, enten det er på buss, tog, trikk, bybane eller t-bane kan du ha krav på erstatning. Du kan ha krav på erstatning enten du er skadet som passasjer eller tilfeldig forbipasserende.

Skader på kollektivtransport kan skje på flere måter. Bussen kan være involvert i en trafikkulykke som fører til at du som passasjer eller tilfeldig forbipasserende blir skadet. Du kan falle ved på- eller avstigning eller du kan bli klemt i døren. Dersom bussen eller bybanen må bråbremse og du faller som følge av det kan du ha krav på erstatning hvis du skader deg i fallet. Blir du påkjørt av en trikk, buss eller annen kollektivtransport kan du også ha krav på erstatning. Du kan lese mer om det her.

Hovedregelen ved skade på kollektivtransport er at du har krav på å få erstattet ditt økonomiske tap som følge av skaden. Forsikringsselskapet vil også normalt dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat dersom du blir skadet på kollektivtransport. Her kan du lese mer om hvilke erstatningsposter som kan være relevante for deg etter en ulykke.


Kontakt oss

Ved innsending godtar jeg at Advokatfirmaet Unneland kan kontakte meg via e-post og telefon og lagre oppgitte opplysninger.(Påkrevd)