Skadet på kollektivtransport?

Hvis du blir skadet på kollektivtransport kan du ha krav på erstatning. Det kan være på buss, tog, trikk, bybane eller t-bane.

Skader på kollektivtransport kan skje på flere måter. I trafikkulykker, enten som passasjer eller tilfeldig forbipasserende. Du kan falle ved på- eller avstigning, eller du kan bli klemt i døren. Dersom bussen eller bybanen må bråbremse og du faller som følge av det kan du ha krav på erstatning hvis du skader deg i fallet. Blir du påkjørt av en trikk, buss eller annen kollektivtransport kan du også ha krav på erstatning. Du kan lese mer om det her.

Hovedregelen hvis du blir skadet på kollektivtransport er at du har krav på å få erstattet ditt økonomiske tap som følge av skaden. Normalt dekker også forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Her kan du lese mer om hvilke erstatningsposter som kan være relevante for deg etter en ulykke.


Kontakt oss

Vennligst ikke del personsensitiv informasjon i kontaktskjemaet.

Ved innsending godtar jeg at Advokatfirmaet Unneland kan kontakte meg via e-post og telefon og lagre oppgitte opplysninger, i henhold til personvernerklæringen.(Påkrevd)