Skade på jobb?

Hvis du har blitt skadet på jobb kan du ha krav på erstatning. En skade på jobb er ofte en yrkesskade som utløser rettigheter ovenfor NAV og det offentlige, og ovenfor forsikringsselskapet til arbeidsgiveren din. Når gir skade på jobb erstatning? Det er viktig at du får informasjon om skade på jobb og rettighetene dine. Hva er viktig å gjøre?

Ta kontakt med oss i dag!

Skadet på vei til jobb? Skadet på vei fra jobb?

En skade på vei til eller fra jobb er ikke det samme som å ha blitt skadet på jobb. Vanligvis er du ikke i arbeid på vei til eller fra jobb og du er da ikke omfattet av reglene om yrkesskader. Du må som hovedregel ha kommet fram til arbeidsstedet for at det skal være en skade på jobb – yrkesskade.

Det er imidlertid noen unntak. Hvis du har startet dagen på hjemmekontor vil arbeidsreisen regnes som en jobbreise og du er omfattet av regelverket. Hvorvidt en skade på vei til eller fra jobb er dekket avhenger av hva som er definert som ditt arbeidssted. I noen tilfeller er hjemmet definert som et arbeidssted og du vil være dekket fra du drar til du kommer hjem.

Dersom reisen til og fra arbeidsstedet medfører at mye av dagen går med til reise, for eksempel ved utførelse av oppdrag eller møte langt hjemmefra så vil du være dekket av yrkesskadereglene som skadet på jobb.

Har du først vært innom arbeidsstedet og deretter reiser ut til ett eller flere arbeidssteder for å utføre arbeid, levere varer eller annet vil du også være dekket for skaden på jobb.

Hvis arbeidsgiver organiserer og betaler for transport, for eksempel at du tar taxi til jobb ved skade. NAV kan i enkelte tilfeller også bistå med tilskudd til reiseveien. Les mer her:

Dette kan være vanskelig å avgjøre, ring oss gjerne, så kan vi hjelpe deg med en avklaring.

Husk på at du kan være dekket av andre forsikringer på vei til eller fra jobb, for eksempel ulykkesforsikringer eller bilansvarsloven dersom det er en trafikkulykke. Du kan lese mer om erstatning etter trafikkulykker her.

Skade på jobb – hvilke rettigheter har jeg?

Hvis du har skadet deg på jobb kan du ha krav om erstatning. Skader som skjer på jobb er  yrkesskader. Dersom du har en godkjent yrkesskade utløser det noen rettigheter.

Her kan du lese mer om hvilke rettigheter du har.

Skade på jobb – hvem betaler?

Hvis du blir skadet på jobb betaler det offentlige som regel legeutgiftene dine og andre behandlingsutgifter. Du trenger ikke å betale egenandel. Noen arbeidsgivere betaler legeutgifter ved skade på jobb, men er ikke pliktig til å gjøre det. Du kan lese mer om rettighetene dine etter yrkesskader her.

Du kan også ha krav på at forsikringsselskapet til arbeidsgiveren din betaler for andre utgifter. Her kan du lese mer om hva yrkesskadeforsikringen dekker.

Kontakt oss i dag for en gratis samtale om skader på jobb!