Tips – yrkessykdom

Etter 30 års erfaring med å håndtere saker etter yrkessykdom har vi mange tips og råd til deg som har blitt påført en yrkessykdom. Alle saker er forskjellige og det er ikke sikkert at det som står her passer for deg. Her er våre tips til deg:
Kontakt oss hvis du ønsker konkrete råd for din situasjon.

Yrkessykdom – våre tips

 • Oppsøk lege med en gang, så raskt som mulig hvis du merker symptomer på uvelhet eller plager på jobben som ikke bare er av forbigående art. Meld fra til arbeidsgiver og forsikringsselskapet. Sørg for at skademeldingen fylles nøye ut.
 • Kontakt erfaren advokat hvis legen din har mistanke om at du kan ha blitt påført sykdom på arbeidet og vil sende deg til videre utredning, slik at du får oversikt over dine rettigheter.
 • Arbeidsgiver skal melde fra til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke gjør det kan du gjøre det selv.
 • Ta vare på alle kvitteringer for utgifter i forbindelse med yrkessykdommen din. Selv om beløpet virker lavt når du betaler kan det raskt bli store summer før saken er gjort opp.
 • Sjekk med NAV/Helfo om de dekker utgiften og søk fortløpende om refusjon. Får du avslag kan forsikringsselskapet dekke differansen.
 • Sjekk hvilke andre forsikringer du har, er det noen som er aktuelle for din yrkessykdom?
 • Dersom sykemeldingsperioden nærmer seg slutten og du ikke er klar for å starte i full jobb – søk om arbeidsavklaringspenger i god tid.
 • Hvis du går på arbeidsavklaringspenger – sørg for en god dialog med NAV og bidra aktivt. NAV har mange hjelpemidler og tiltak som kan få deg tilbake i jobb eller over i en ny karriere. Dokumentasjonen herfra er relevant for erstatningssaken din.
 • Dersom det er aktuelt med en spesialisterklæring – diskuter saken din og valg av spesialist med en advokat med god erfaring på yrkessykdom før du blir enig med forsikringsselskapet om spesialist. Noen ganger vil spesialistutredningen i regi av NAV bli lagt til grunn for erstatningsoppgjøret etter yrkessykdommen din, men ofte blir det hentet inn en ny spesialisterklæring. Valget av spesialist kan få stor betydning for saken din.
 • Søk om menerstatning fra NAV dersom plagene ikke går over.
 • Dersom uføretrygd er aktuelt bør du diskutere dette med din NAV-kontakt i god tid før arbeidsavklaringsperioden er over.

Ingen saker er like, kontakt oss og få tips og råd tilpasset deg og din situasjon. Vi har 30 års erfaring og kan hjelpe deg med din sak.