Bergen

Vi har lokal tilknytning i Bergen og avtaler gjerne møte ved behov for en nærmere gjennomgang av din sak.

Har du spørsmål om trafikkskader, yrkesskader, eller pasientskade? Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg så snart vi kan. Du kan også sende en mail til info@unneland.as.

Vær oppmerksom på at vanlig e-post ansees som en usikker kommunikasjonskanal. Send derfor ikke sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post.

Les mer om en standard saksgang og vår oppfølgning av din sak.

Kontakt oss