Oslo

Har du spørsmål om trafikkskader, yrkesskader, eller pasientskade? Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg så snart vi kan. Du kan også sende en mail til info@unneland.as.

Vær oppmerksom på at vanlig e-post ansees som en usikker kommunikasjonskanal. Send derfor ikke sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post.

Les mer om en standard saksgang og vår oppfølgning av din sak.

Kontakt oss