Nakkesleng / whiplash – erstatning – advokat

Hva er nakkesleng / whiplash?

Nakkesleng/whiplash er en beskrivelse av selve skadehendelsen. Det er en plutselig påkjenning på nakken som for eksempel kan skje ved påkjørsel bakfra hvor hodet først kastes bakover for så raskt å bli kastet fremover. Nakkeslengskader kan skje på ulike måter, men med mange av de samme plagene etterpå. Nakken kan skades ved fall, slag hvor en blir truffet av en gjenstand, ved plutselige vridninger mm.

Hva er viktig når det gjelder erstatning og nakkeslengskader?

Det er veldig viktig etter en slik skade å kunne bevise at symptomene etter en nakkesleng oppstod i ulykken. Ved skader i trafikken eller ved arbeidsulykker har du rett til advokat. Ikke nøl med å ta kontakt med oss så får du den informasjonen du trenger for å sikre dine bevis og din rett til erstatning. Alt for mange bare avventer situasjonen og oppsøker ikke helsepersonell. Det kan resultere i at forsikringsselskapet avviser erstatningskravet.

Forsikringsselskapet er pliktig til å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

All erfaring viser at for å nå fram med dine krave er du avhengig av advokatbistand. Det gjelder spesielt ved nakkeslengskader. Vi har spesialkompetanse og mer enn 30 års erfaring med erstatningssaker etter trafikk- og yrkesskader. La oss hjelpe deg med din sak mot forsikringsselskapet.

Nakkesleng yrkesskade

Nakkeslengskade eller whiplash kan som nevnt over skje mens du er i arbeid som en yrkesskade. Dine rettigheter til erstatning vil da være dekket under lov om yrkesskadeforsikring.

Les mer: Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

Nakkesleng trafikkulykke

Nakkesleng eller whiplash som oppstår i en trafikkulykke vil være dekket under den ansvarlige bilens forsikring.

Les mer: Hvilken erstatning har du krav på?

Nakkesleng – symptomer

De vanligste symptomene etter nakkeskade er smerter i nakken som kan gå opp i bakhodet og noen ganger helt over til pannen. Hodepine, utstrålende smerter til armer, lyd- og lysømfintlighet, hukommelses og konsentrasjonsproblemer, nedsatt utholdenhet, noen ganger lesevansker mm.

Prognosen er god etter en nakkeslengskade, men her som ellers er det viktig å komme i gang med riktig behandling og øvelser tidlig.

Vilkårene for at det skal foreligge en nakkeslengskade:

Skadeevne – det må har vært tilstrekkelig med kraft som har virket på nakken og hodet. Ved påkjørsler bakfra beregnes ofte hastighetsendringen på bilen du satt i. Det gjøres ved å se på skadene på din bil og påkjørende bil.

Akuttsymptomer – du må ha fått symptomer på smerte i nakken inne 2-3 døgn etter ulykken.

Brosymptomer – de symptomene du har fått i ulykken må vedvare i minst 1 år eller mer etter ulykken. Du er selv ansvarlig for å dokumentere at symptomene vedvarer.

Forenlighetskriteriet – utviklingen av symptomene må følge et alminnelig akseptert medisinsk forløp.

Det må ikke foreligge andre og mer sannsynlige årsaker til dine symptomer og plager.

Kravet til akuttsymptomer, brosymptomer og forenlighetskriteriet bevises enklest ved nedtegninger i journaler til lege, terapeuter og annet helsepersonell.

Hvilke senskader er vanlig etter nakkesleng?

Det er ikke vanlig med senskader etter en nakkeskade. Skaden skjer der og da, ofte med en topp av smerter innen de tre første døgnene for så å bli bedre og etter hvert helt borte. Noen får imidlertid varige skader. Ofte vil smertenivå ligge på det samme nivå eller noe mildere enn toppen i løpet av de tre første døgnene. Det er likevel kjent og akseptert at smerter kan avle smerter og at smertebilde kan øke i intensitet og utbredelse.

Hvilke rettigheter har jeg ved nakkesleng?

Du har de samme rettighetene ved nakkesleng som etter en annen skade i trafikken eller yrket.

Les mer: Rettigheter ved yrkesskade

Les mer: Rettigheter ved trafikkulykker

Har jeg krav på ménerstatning ved nakkeslengskader?

Du har krav på menerstatning hvis skaden gir en varig medisinsk invaliditet på 15% eller mer. Menerstatningen skal bedømmes når skaden din er stabil. Husk imidlertid at du særlig ved trafikkulykke også kan han en reiseforsikring eller ulykkesforsikring som gir erstatning fra 1% varig medisinsk invaliditet.