Kto ma prawo do odszkodowania po wypadku drogowym?

Jeśli doznałeś obrażeń ciała wskutek wypadku z udziałem pojazdu silnikowego, masz prawo do wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczającej pojazd, który spowodował wypadek. Możesz być kierowcą, pasażerem, rowerzystą, motocyklistą lub pieszym, który został poszkodowany w wyniku: kolizji, wypadnięcia z drogi, potrącenia zwierzęcia, najechania od tyłu itd. Dotyczy to również sytuacji, w której kierowca pojazdu nie zawinił.

Wypadek drogowy i odszkodowanie – do tego masz prawo

Uczestniczyłeś w wypadku drogowym i doznałeś obrażeń? Masz prawo uzyskać odszkodowanie za straty ekonomiczne. Powinieneś znaleźć się w takiej samej sytuacji finansowej, w jakiej byś był, gdyby wypadek się nie zdarzył. Poniżej prezentujemy najczęstsze roszczenia odszkodowawcze.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz żebyśmy, całkowicie niezobowiązująco, ocenili Twoją sprawę.

Odszkodowanie – utrata dochodu

Masz prawo do pokrycia twojej utraty dochodu przez ubezpieczyciela. Zazwyczaj utrata dochodu powstaje po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (sykepenger). Utrata dochodu może też wystąpić, jeśli przed wypadkiem miałeś dochody z nadgodzin lub pracy dodatkowej albo zarabiałeś więcej niż 6G, czyli 6 razy więcej niż kwota bazowa ubezpieczenia społecznego w Norwegii  (Folketrygdens grunnbeløp), która na dzień 1.05.2024 wynosi 124 028 koron norweskich. Większość osób potrzebuje pomocy w poprawnym wyliczeniu kwoty utraty dochodu oraz przedstawieniu roszczeń firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowanie – przyszła utrata dochodu

Liczy się zazwyczaj od momentu końcowego rozliczenia z ubezpieczycielem aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego lub ewentualnie wcześniej, jeśli zakłada się, że poszkodowany wróci do pracy, np. po przekwalifikowaniu. Utratę dochodu w przyszłości wylicza się bazując na rocznej stracie netto w roku rozliczenia. Stratę w ilości lat kapitalizuje się z odsetkami w wysokości 4%.

utrata dochodu po wypadku

Wydatki

Masz prawo do pokrycia wszystkich niezbędnych i rozsądnych kosztów, które poniosłeś na skutek wypadku. Mogą to być wydatki na leczenie, lekarza, leki, podróże, sprzęt i inne. Przede wszystkim należy sprawdzić czy uzyskasz zwrot kosztów z HELFO. Następnie przedstawia się ubezpieczycielowi roszczenie o pokrycie pozostałych kosztów. Aby udokumentować wydatki zachowaj wszystkie rachunki.

Odszkodowanie – przyszłe wydatki

Masz prawo żądać pokrycia wydatków, które będziesz miał w nadchodzących latach np. na leki, leczenie, sprzęt medyczno-ortopedyczny.

Odszkodowanie – niekorzystne naliczenie podatku

Przyszłe odszkodowanie będzie mogło dać zysk w formie odsetek, jeśli kwota zostanie wpłacona do banku. Dodatkowo kwota odszkodowania może być przedmiotem podatku majątkowego. Aby podatek nie pochłonął przyszłego odszkodowania, stosuje się dopłatę 20% do całości przyszłego odszkodowania.

Odszkodowanie – utrata możliwości wypracowania emerytury

Kiedy osoba poszkodowana ma zmniejszony dochód po wypadku, nie będzie ona w stanie wypracować takiej samej emerytury, jak w sytuacji gdyby wypadek się nie wydarzył. Ta strata nie jest łatwa do wyliczenia.

Odszkodowanie – utrata możliwości wykonywania prac domowych

Możesz żądać odszkodowania, jeśli wskutek wypadku nie jesteś w stanie wykonywać swojej części prac domowych np. prac konserwacyjno-remontowych, pracy w ogrodzie, odśnieżania, itp.

Odszkodowanie – koszty adwokata

Masz prawo do pokrycia tzw. niezbędnych i rozsądnych kosztów adwokata. Oznacza to, że z reguły powinieneś mieć pokryte wszystkie koszty adwokata.

ile kosztuje adwokat odszkodowanie

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie

Jeśli kierowca pojazdu dopuścił się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, które przyczyniło się do spowodowania wypadku, możesz żądać odszkodowania za ból i cierpienie bezpośrednio od kierowcy lub od ubezpieczyciela. Jest to zadośćuczynienie za fizyczne lub psychiczne cierpienie, którego celem jest ukaranie winnego.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny – utrata żywiciela rodziny

Jeśli wypadek drogowy jest przyczyną zgonu to wdowy, wdowcy i małoletnie dzieci, którzy tracą żywiciela rodziny mają prawo do odszkodowania.

Aby otrzymać bezpłatną i niezobowiązującą ocenę Twojej sprawy, wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się telefonicznie.

Polski

Prosze nie wpisywac wrazliwych danych w formularzu.