Co zalicza się do urazów doznanych przy pracy?

Urazy doznane przy pracy

Zostałeś narażony na wypadek przy pracy i doznałeś obrażeń? Masz prawo uzyskać odszkodowanie za straty ekonomiczne. Powinieneś znaleźć się w takiej samej sytuacji finansowej, w jakiej byś był gdyby wypadek się nie zdarzył. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz żebyśmy, całkowicie niezobowiązująco, ocenili Twoją sprawę.

urazy po wypadku w pracy

Co zalicza się do urazów doznanych przy pracy?

Według przepisów dotyczących ubezpieczeń z tytułu obrażeń doznanych przy pracy (yrkesskadeforsikringsloven), rozróżnia się dwa rodzaje urazów.

Urazy doznane wskutek wypadku przy pracy

Aby uraz został uznany jako doznany wskutek wypadku przy pracy, muszą zostać spełnione poniższe warunki.

Wypadek musiał zdarzyć się w czasie pracy, w miejscu pracy oraz podczas wykonywania pracy. Dodatkowym warunkiem jest nagłe, zewnętrzne wydarzenie, które definiuje pojęcie wypadku. Przy urazach wynikających z długotrwałego przeciążenia oraz zużycia organizmu, brakuje okoliczności wypadku, dlatego też według prawa te szkody nie zaliczają się do urazów doznanych wskutek wypadku przy pracy.

Urazy doznane wskutek wyjątkowego obciążenia lub wysiłku

Uraz doznany przy pracy może być wynikiem wyjątkowego obciążenia lub wysilku, które wykracza poza normalną pracę. Musi to być wysiłek ograniczony w czasie do 1-2 dni. Te przypadki są bardzo rzadkie i wyjątkowo trudne do udowodnienia, jeśli chodzi o związek przyczynowo-skutkowy.

Różne rodzaje urazów doznanych przy pracy.

Obrażenia objęte ubezpieczeniem mogą być bardzo rożne, np: złamania, stłuczenia, urazy głowy, urazy doznane wskutek upadku, uszkodzenia oczu, rany cięte i kłute, oparzenia, amputacje, uszkodzenia zębów, urazy psychiczne, paraliż, uszkodzenia pleców, nerwów.

Urazy doznane przy pracy, NAV –  system ubezpieczeń społecznych

Definicja urazu doznanego przy pracy (yrkesskade) jest taka sama według ustawy Yrkesskadeforsikringsloven (czyli według ubezpieczenia, które posiada pracodawca) oraz według przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Często NAV zajmuje stanowisko w sprawie jeszcze przed wydaniem opinii przez firmę ubezpieczeniową.

Co nie jest objęte ubezpieczeniem z tytułu urazów doznanych przy pracy?

Obciążenie – urazy wynikające z długotrwałej ciężkiej i obciążającej pracy nie są objęte ubezpieczeniem.

Dźwiganie, podnoszenie – urazy powstałe wskutek podnoszenia/dźwigania, które wlicza się do normalnych zadań w ramach pracy, też nie są zazwyczaj objęte ubezpieczeniem, jednak warto skonsultować takie przypadki z adwokatem.

Droga do pracy i z pracy – wypadki w drodze do pracy i z pracy, nie są objęte ubezpieczeniem.

Aby otrzymać bezpłatną i niezobowiązującą ocenę Twojej sprawy, wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się telefonicznie.