Odszkodowanie – przyslugujace Ci roszczenia

Odszkodowanie – utrata dochodu

Masz prawo do pokrycia twojej utraty dochodu przez ubezpieczyciela. Zazwyczaj utrata dochodu powstaje po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (sykepenger). Utrata dochodu może też wystąpić, jeśli przed wypadkiem miałeś dochody z nadgodzin lub pracy dodatkowej albo zarabiałeś więcej niż 6G, czyli 6 razy więcej niż kwota bazowa ubezpieczenia społecznego w Norwegii  (Folketrygdens grunnbeløp), która na dzień 1.05.2024 wynosi 124 028 koron norweskich.

Większość osób potrzebuje pomocy w poprawnym wyliczeniu kwoty utraty dochodu oraz przedstawieniu roszczeń firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowanie

Przyszła utrata dochodu w przypadku wypadków przy pracy wyliczana jest standardowo. Osoby, które miały niewielkie dochody otrzymają wysoką kwotę, a osoby, które miały średnie lub wysokie zarobki dostają niewielkie odszkodowanie. Decyduje o tym ustawodawca, a stawki nie są regulowanie zgodnie ze wzrostem dochodu. W odszkodowaniu zawiera się utrata emerytury, utrata możliwości wykonywania prac w domu, niedogodności podatkowe oraz inne.

Wydatki

Masz prawo do pokrycia wszystkich niezbędnych i rozsądnych kosztów, które poniosłeś na skutek wypadku. Mogą to być wydatki na leczenie, lekarza, leki, podróże, sprzęt i inne. Najpierw należy sprawdzić czy uzyskasz zwrot kosztów od HELFO, następnie przedstawia się ubezpieczycielowi roszczenie o pokrycie pozostałych kosztów. Aby udokumentować wydatki zachowaj wszystkie rachunki.

Odszkodowanie – przyszłe wydatki

Możesz otrzymać zwrot od ubezpieczyciela za przyszłe wydatki, które będziesz miał w nadchodzących latach, a których nie pokrywa HELFO

Odszkodowanie – koszty adwokata

Masz prawo do pokrycia tzw. niezbędnych i rozsądnych kosztów adwokata. Oznacza to, że z reguły powinieneś mieć pokryte wszystkie koszty adwokata.

 Zadośćuczynienie za ból i cierpienie

Jeśli pracodawca dopuścił się rażącego niedbalstwa, które przyczyniło się do spowodowania wypadku, możesz żądać odszkodowania od pracodawcy za ból i cierpienie. Jest to zadośćuczynienie za fizyczne lub psychiczne cierpienie, którego celem jest ukaranie pracodawcy. Przy wszystkich innych roszczeniach po wypadku przy pracy twoją stroną przeciwną jest ubezpieczyciel, nie pracodawca.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny – utrata żywiciela rodziny

Jeśli wypadek przy pracy jest przyczyną zgonu, to wdowy, wdowcy i małoletnie dzieci, którzy tracą żywiciela mają prawo do odszkodowania.

Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu

Prawo do tego odszkodowania ma  każdy, kto na skutek wypadku odniósł obrażenia prowadzące do minimum 15 % uszczerbku na zdrowiu. Stopień niepełnosprawności jest ustalany przez lekarza specjalistę, gdy szkoda zostanie uznana za stabilną. Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu możesz otrzymać zarówno od ubezpieczyciela jak i NAV-u, kwoty nieznacznie się różnią.

Aby otrzymać bezpłatną i niezobowiązującą ocenę Twojej sprawy, wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się telefonicznie.