Wypadki przy pracy – przykłady spraw

Tutaj znajdziesz opisy wybranych spraw z naszej kancelarii

Tinnitus – niezdolność do pracy

Jeden z naszych klientów został dotknięty szumami usznymi (tinnitus). Przyznano mu 5% stałego uszczerbku na zdrowiu. Z powodu szkody klient został w 100% niezdolny do pracy. Firma ubezpieczeniowa odrzuciła roszczenie o odszkodowanie  z powodu innych zaistniałych okoliczności oraz problemów zdrowotnych. Nasza kancelaria zażądała 2.200.000 nok, bazując na roszczeniu o pełne odszkodowanie. Po negocjacjach naszemu klientowi zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości 1.700.000 nok. Od momentu wypadku w roku 2013 aż do końcowego rozliczenia, firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła naszemu klientowi żadnego odszkodowania. Całe honorarium dla adwokata zostało pokryte przez ubezpieczyciela.

Zmiażdżona ręka

Nasz klient pracował przy maszynie, która wciągnęła mu rękę między walce. Ręka została zmiażdżona, a klient doznał licznych złamań w stawach dłoni oraz naderwań w śródręczu. Doznany uraz spowodował ograniczenie funkcji manualnych (ograniczona siła w ręce). Klientowi został przyznany 1% stałego uszczerbku na zdrowiu i w efekcie uzyskał on odszkodowanie w wysokości ok 1.500.000 nok.

PTSD – zespół stresu pourazowego

Ochroniarz został zaatakowany podczas nocnej zmiany przez dwóch zamaskowanych napastników. Poza odniesionymi fizycznymi obrażeniami, rozwinęły się u niego też psychiczne reakcje, takie jak stany lękowe, koszmary itd. Pomimo wieloletnich zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych nie odzyskał pełnej sprawności i stał się niezdolny do pracy. Po negocjacjach z ubezpieczycielem pracodawcy, nasz klient dostał ok 3.4 miliony nok w ramach odszkodowania.

Przemoc

Pielęgniarka, która pracowała z neurotycznymi pacjentami, była przez lata narażana na przemoc. Były to pojedyncze epizody takie jak uderzenia w głowę oraz inne części ciała. Z czasem zostały u niej wykryte uszkodzenia głowy, dające prawo do odszkodowania za stały uszczerbek na zdrowiu. Z biegiem czasu pielęgniarka stała się całkowicie niezdolna do wykonywania zawodu w wyniku urazów doświadczonych przy pracy. Dostała 1,9 miliona nok odszkodowania.

Nurek – wypadek przy pracy

Wskutek wypadku przy pracy nurek stracił lewy palec wskazujący oraz dwa stawy środkowego palca. NAV pokryło całość zasiłku chorobowego, a klient wrócił do pracy na pełen etat po zakończeniu zwolnienia. Ubezpieczyciel odrzucil wniosek o odszkodowanie – 0 nok. Naszej kancelarii udało się uzyskać odszkodowanie za stały uszczerbek na zdrowiu grupy 1 oraz odszkodowanie za ryzyko utraty nadgodzin w przyszłości, w sumie 236.000 nok oraz pełne pokrycie honorarium.

Wypadek drogowy podczas pracy

Nasza klientka uległa w roku 2004 wypadkowi drogowemu wskutek najechania od tyłu przez inny pojazd. Skontaktowała się z nami w marcu 2005, ponieważ nie otrzymała pełnego pokrycia wydatków na leczenie. Od czasu wypadku nie wróciła do pracy. Lekarz specjalista wydał orzeczenie o 3% uszczerbku na zdrowiu oraz 5-10% niezdolnosci do pracy z powodu szkody. Specjalista powołał sie na inne przyczyny, które mogły mieć wpływ na stan zdrowia poszkodowanej (wcześniejsze dolegliwości oraz nadwaga). Klientka już przed wypadkiem przebywała często na zwolnieniu z powodu bólu głowy i pleców. Lekarz orzecznik z NAV przyznał jej 15% stałego uszczerbku na zdrowiu, jednak to orzeczenie zawierało szereg elementarnych błędów. Ubezpieczyciel odrzucił ustnie roszczenie i oznajmił, że nie wypłaci żadnego odszkodowania z powodu zbyt niskiego stopnia trwałego inwalidztwa. Po złożeniu roszczenia przez nas, poszkodowana otrzymała 955.000 nok odszkodowania, co odpowiada 50% niezdolnosci do pracy.

Końcowy komentarz

Oczywiście nie wszystkie sprawy udaje się wygrać. W małej części przypadków nie udaje się wyrównać pełnej kwoty odszkodowania. Możemy jednak ostrożnie założyć, że osoba poszkodowana uzyska odszkodowanie od 50 do 100 procent wyższe, korzystając z pomocy naszych adwokatów niż zajmując się sprawą przeciwko ubezpieczycielowi na własną rękę. Innymi słowy, korzystając z profesjonalnej pomocy otrzymasz odpowiednią kwotę odszkodowania.

Skontaktuj się z nami