Wypadki przy pracy w ruchu drogowym

Część wypadków drogowych zdarza się podczas pracy. Dotyczy to nie tylko kierowców zawodowych, lecz także innych poszkodowanych, którzy sporadycznie używają samochodu w pracy.

W sytuacji kiedy odniosłeś obrażenia ciała w wypadku drogowym podczas pracy, będą obowiązywać zarówno przepisy dotyczące wypadków drogowych (Bilansvarsloven) oraz dotyczące ubezpieczeń za wypadki przy pracy (Yrkesskadeforsikiringloven). Jeśli chodzi o pokrycie utraty dochodu od momentu wypadku, aż do końcowego rozliczenia, obowiązują takie same zasady. Różnica pojawia się jednak przy wyliczaniu strat w przyszłości, takich jak utrata dochodu oraz dodatkowe wydatki. Wtedy należy zrobić osobne wyliczenie, a osoba poszkodowana ma prawo wybrać bardziej korzystne warunki.

W przypadku gdy poszkodowany jest pracownikiem państwowym, obowiązuje jeszcze trzecia ustawa «Hovedtariffavtalen». Sprawą zajmuje się firma ubezpieczeniowa sprawcy wypadku drogowego, nawet jeśli wypadek drogowy jest też wypadkiem przy pracy. W niektórych przypadkach może upłynąć dużo czasu zanim firmy ubezpieczeniowe ustalą, kto ponosi odpowiedzialność. W tym okresie poszkodowany może korzystać z własnego ubezpieczenia.

Ważne jest aby zgłosić szkodę do obydwu firm ubezpieczeniowych: zarówno do tej, która jest odpowiedzialna za odszkodowanie według Bilansvarloven, jak i do firmy odpowiedzialnej według Yrkesskadeforsikringsloven (jeśli są to dwie różne firmy). Szkodę należy też zgłosić w ramach ewentualnych innych ubezpieczeń, które posiada pracodawca, np. w ramach ubezpieczenia indywidualnego.

Szkodę trzeba też zgłosić do NAV. Ma to znaczenie przy pokrywaniu wydatków, takich jak: koszty leczenia, dojazdy, leki itd.

Kiedy wypadek drogowy kwalifikuje się też, jako wypadek przy pracy?

Aby wypadek drogowy został uznany też za wypadek przy pracy, zdarzenie musiało mieć miejsce kiedy pracowałeś, byłeś w miejscu pracy oraz w czasie pracy.

Wypadki drogowe w drodze do pracy i w drodze z pracy

Wypadki drogowe, które mają miejsce w drodze do pracy lub z pracy, nie zaliczają się do wypadków przy pracy. To dlatego, że nie jesteś wtedy w miejscu pracy i nie wykonujesz czynności związanych z pracą. Oznacza to, że nie obowiązują wtedy przepisy dotyczące ubezpieczenia od wypadków przy pracy, a jedynie ustawa o Bilansvarsloven. Powstała szkoda nie będzie też objęta zasadami dotyczącymi wypadków przy pracy w ramach systemu ubezpieczeń społecznych (Folketrygdeloven).

Należy mieć też świadomość tego, że jeśli ewidentnie rozpocząłeś dzień pracy z domu (hjemmekontor), przed wyjechaniem do miejsca pracy lub do pierwszego klienta, wtedy oznacza to, że byłeś już w pracy, ponieważ twój dzień pracy zaczął się przed wyjściem z domu.

Jeśli osoba ma pracę objazdową, wtedy droga do pierwszego klienta lub dostarczenie towarów nie będzie objęte ubezpieczeniem od wypadków przy pracy. Jednak podróż od pierwszego klienta do kolejnego lub do miejsca pracy będzie już pokryta przez ubezpieczenie. Podróż od ostatniego klienta do domu nie jest objęta ubezpieczeniem.

Istnieją też wyjątki, w których te przepisy nie obowiązują. Np jeśli jazda stanowi znaczną część dnia pracy. Może tak być, jeśli ktoś jedzie przez wiele godzin aby wziąć udział w spotkaniu itp. Wtedy cała podróż od wyjazdu z domu, aż do powrotu jest pokryta ubezpieczeniem od wypadków przy pracy.

Zostałeś narażony na wypadek przy pracy lub wypadek drogowy? Możesz mieć prawo do odszkodowania.

Aby otrzymać bezpłatną i niezobowiązującą ocenę Twojej sprawy, skontaktuj się.